Nhóm: Anatomy

1 2 3 4 30 / 36 Bài
Netter Giải phẫu học X-Quang Giản yếu 2e

Netter Giải phẫu học X-Quang Giản yếu 2e

Được thiết kế để làm cho việc học tập trở nên thú vị và mang ý nghĩa lâm sàng nhiều hơn, cuốn sách tham khảo mới này cập nhật những tiến bộ trong các hình ảnh X-q ...
Thieme Atlas Giải phẫu học người 2e

Thieme Atlas Giải phẫu học người 2e

Cuốn sách là một công cụ thiết yếu dành cho bất cứ ai đang học về giải phẫu đại thể.  Sách là một bộ sưu tập hoàn hảo của hơn 2500 hình ảnh minh họa sống động đầ ...
Moore Giải phẫu học Định hướng lâm sàng 7e

Moore Giải phẫu học Định hướng lâm sàng 7e

Giải phẫu học định hướng lâm sàng cung cấp cho các bạn sinh viên Y khoa năm đầu thông tin về giải phẫu học định hướng đến lâm sàng mà họ cần trong việc học tập và ...
Bài giảng giải phẫu học – Đại học Y Hà Nội

Bài giảng giải phẫu học – Đại học Y Hà Nội

Hiện nay sinh viên y năm thứ nhất đang học một chương trình giải phẫu 75 tiết (hệ 6 năm) hoặc 30 tiết (hệ 4 năm) bằng các cuồn sách giáo khoa giải phẫu có độ dày ...
Atlas Giải phẫu người – Rohen&Yokochi – Bản Tiếng Việt

Atlas Giải phẫu người – Rohen&Yokochi – Bản Tiếng Việt

Cuốn Atlas Giải phẫu hình màu này bao gồm các hình ảnh đầy màu sắc của giải phẫu tử thi thực tế, đi kèm với hình vẽ sơ đồ và chẩn đoán hình ảnh. Những bức ảnh mô ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học căn bản 9e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học căn bản 9e

Được thiết kế dành cho các khóa học một học kỳ, Seeley Căn bản về Giải phẫu và Sinh lý học được biên soạn để cho phép các giảng viên có khả năng hoàn thành một mụ ...
Gray, Giải phẫu học, Cơ sở giải phẫu của Thực hành Lâm sàng 40e

Gray, Giải phẫu học, Cơ sở giải phẫu của Thực hành Lâm sàng 40e

Một cột mốc phổ quát trong y khoa được thiết lập kể từ khi tiến sĩ. Henry Gray và H.V. Carter công bố phiên bản đầu tiên vào năm 1858, Giải phẫu học Người của Gra ...
Gray Giải phẫu học dành cho Sinh viên Y khoa 2e

Gray Giải phẫu học dành cho Sinh viên Y khoa 2e

Sẽ không cần quá nhiều thời gian để sinh viên Y khoa trên toàn thế giới nhận ra một điều hiển nhiên rằng không có cuốn sách nào có thể lấn lướt Gray's Anatomy for ...
GRAY Giáo trình Giải phẫu học Dành cho Sinh viên 3e

GRAY Giáo trình Giải phẫu học Dành cho Sinh viên 3e

Không có cuốn sách giáo trình về Giải phẫu học nào dành cho sinh viên tốt hơn Gray Giải phẫu học Dành cho Sinh viên ! Nay với ấn bản thứ 3 mới nhất, cuốn giáo tr ...
Tortora, Các nguyên lý Giải phẫu và Sinh lý học Người 14e

Tortora, Các nguyên lý Giải phẫu và Sinh lý học Người 14e

Ấn bản mới của cuốn giáo trình toàn diện về Giải phẫu và Sinh lý người của Tortora tiếp tục thiết lập nên tiêu chuẩn cho thể loại sách giáo trình trong lĩnh vực n ...
1 2 3 4 30 / 36 Bài
error: