Nhóm: Anatomy

1 2 3 4 20 / 36 Bài
Atlas ảnh chụp giải phẫu người 8e

Atlas ảnh chụp giải phẫu người 8e

Atlas màu ảnh chụp giải phẫu người đem đến những hình  ảnh chụp đầy màu sắc của các  mẫu phẩm giải phẫu tử thi thực tế, với các bản vẽ mô  phỏng đi kèm v ...
Atlas giải phẫu người, Frank H. Netter bản tiếng Việt

Atlas giải phẫu người, Frank H. Netter bản tiếng Việt

Atlas Giải phẫu người (Frank H.Netter) bản tiếng Việt là ấn  bản thứ 5 của bộ sách nổi tiếng Atlas of Human Anatomy (Frank H. Netter). Đây được xem là một t ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người 11e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người 11e

Cuốn sách này được biên soạn cho các khóa học 2 học kỳ về Sinh lý học và giải phẫu học. Đây là tham khảo toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết cho những người ...
Lange&Appleton Ôn thi Giải phẫu học 6e

Lange&Appleton Ôn thi Giải phẫu học 6e

Cuốn sách này cung cấp cho sinh viên y khoa công cụ ôn tập và tự đánh giá tốt nhất về tất cả các chủ đề chính trong giải phẫu học để hoàn thành khóa học giải phẫu ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học Người 8e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học Người 8e

Giáo trình này được biên soạn để giúp sinh viên phát triển một sự hiểu biết cơ bản, vững chắc về giải phẫu học và sinh lý học Người mà không cần phải trình bày qu ...
Martini Giải phẫu và Sinh lý Người căn bản 5e

Martini Giải phẫu và Sinh lý Người căn bản 5e

Cuốn giáo trình này cung cấp một sự bao quát sâu rộng và thống nhất cho tất cả các hệ thống trong cơ thể, trong khi vẫn đảm bảo được tính súc tích và ngắn gọn. Đi ...
Giải phẫu cắt lớp CT-MRI tiếng Việt, full bộ 3 cuốn

Giải phẫu cắt lớp CT-MRI tiếng Việt, full bộ 3 cuốn

  Giới thiệu Cuốn sách “Giải phẫu cắt lớp CT-MRI” được biên dịch từ cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy, 3rd.  Nổi tiếng bởi những hình ảnh minh họa tuyệt ...
Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê

Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê

Cuốn sách này được viết để giúp các học viên kiểm tra lại chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hành gây mê để có thể xử lý các tình huống cần đến những kiến ​​thức gi ...
Gould, Giải phẫu học lâm sàng bỏ túi

Gould, Giải phẫu học lâm sàng bỏ túi

Cuốn sách lật bỏ túi này là một tài liệu tham khảo phụ trợ hàng đầu giúp sinh viên và các bác sĩ lâm sàng ôn tập và là một công cụ nghiên cứu giải phẫu tổng quát ...
Giải phẫu học siêu âm Tim ở Thai nhi

Giải phẫu học siêu âm Tim ở Thai nhi

Siêu âm tim chẩn đoán dựa trên những hình ảnh chuyển động. Những tiến bộ gần đây trong các hệ thống siêu âm đã mang lại những ứng dụng sáng tạo vào lĩnh vực lâm s ...
1 2 3 4 20 / 36 Bài
error: