Nhóm: Anatomy

1 2 3 4 10 / 36 Bài
Giải phẫu học dùng cho Phẫu thuật thẩm mỹ Đầu – Mặt – Cổ

Giải phẫu học dùng cho Phẫu thuật thẩm mỹ Đầu – Mặt – Cổ

The illustrations are in superb quality colour (as expected from this publisher), whether as diagrams, clinical photographs or cadaver dissection images. This is a ...
Sinh lý và Giải phẫu người căn bản 7e

Sinh lý và Giải phẫu người căn bản 7e

Once again, we extend our gratitude to all of you who have used previous editions of Essentials of Anatomy and Physiology and are considering adopting our seventh ...
Giải phẫu học X-Quang Chẩn đoán và Phẫu thuật: Não – Đầu cổ – Cột sống

Giải phẫu học X-Quang Chẩn đoán và Phẫu thuật: Não – Đầu cổ – Cột sống

This richly illustrated and superbly organized text/atlas is the first volume of the new Diagnostic and Surgical Imaging Anatomy series produced by the innovative ...
Frank Netter, Atlas Giải phẫu người 6e

Frank Netter, Atlas Giải phẫu người 6e

The gold standard of excellence for 25 years, Frank H. Netter, MD’s Atlas of Human Anatomy offers unsurpassed depictions of the human body in clear, brilliant deta ...
Giải phẫu học & Sinh lý học Trực quan 3/e

Giải phẫu học & Sinh lý học Trực quan 3/e

For courses in Two-Semester A&P. Using Art Effectively with the Most Visual Approach to A&P Visual Anatomy & Physiology combines a one-of-a-kind ...
(Android) Atlas Giải phẫu Người 3D 2018

(Android) Atlas Giải phẫu Người 3D 2018

Atlas Giải phẫu Người Visible Body là phần mềm giải phẫu 3D tốt nhất và chính xác nhất về cơ thể người, với hơn 4.600 cấu trúc mô hình (nam và nữ). Ứng dụng này cũ ...
Moore Giải phẫu học Lâm sàng căn bản 4e

Moore Giải phẫu học Lâm sàng căn bản 4e

Giải phẫu học lâm sàng căn bản, ấn bản thứ 4 giới thiệu các khái niệm giải phẫu học chủ chốt trong cuốn Giải phẫu học theo định hướng lâm sàng ấn bản thứ 6, tron ...
[Sách dịch tiếng Việt] Giải phẫu siêu âm

[Sách dịch tiếng Việt] Giải phẫu siêu âm

Sách dày 296 trang với đầy đủ hình ảnh minh họa bao gồm: vị trí  đặt đầu dò trên ổ bụng, tương ứng lát cắt gan trên siêu âm, hình ảnh giải thích chi tiết gi ...
Bài giảng giải phẫu học-ĐH Y Hà Nội

Bài giảng giải phẫu học-ĐH Y Hà Nội

Bài giảng Giải phẫu học – Giải phẫu học là một trong những m ôn học cơ bản phục vụ cho Y học lâm sàng, cùng với sinh lý trở thành hai môn căn bản nhất đối v ...
Giải phẫu học trong Chẩn đoán Hình ảnh 2/e

Giải phẫu học trong Chẩn đoán Hình ảnh 2/e

Cuốn sách này là một atlas cơ bản nổi bật của giải phẫu học áp dụng cho chẩn đoán hình ảnh. Nó bao gồm toàn bộ cơ thể người, sử dụng tất cả các phương pháp hình ...
1 2 3 4 10 / 36 Bài
error: