Nhóm: Allergy and Immunology

Roitt Miễn dịch học căn bản 13e

Roitt Miễn dịch học căn bản 13e

Roitt's Essential Immunology - the textbook of choice for students and instructors of immunology worldwide Roitt’s Essential Immunology clearly explains the key ...
Oxford Sổ tay Miễn dịch và Dị ứng 3e

Oxford Sổ tay Miễn dịch và Dị ứng 3e

The Oxford Handbook of Clinical Immunology and Allergy is a unique, practical and clinically relevant guide for clinicians and laboratory staff to assist with the ...
Miễn dịch học tế bào và Phân tử 7e

Miễn dịch học tế bào và Phân tử 7e

Description Cellular and Molecular Immunology takes a comprehensive yet straightforward approach to the latest developments in this active and fast-changing field ...
Cruse, Lewis Atlas Miễn dịch học 3e

Cruse, Lewis Atlas Miễn dịch học 3e

Trong vòng 11 năm kể từ lần đầu tiên cuốn atlas này được công bố, lĩnh vực miễn dịch học đã trải qua một sự gia tăng thông tin theo cấp số nhân. Bên cạnh những ti ...
Miễn dịch học Thần kinh Lâm sàng 2e

Miễn dịch học Thần kinh Lâm sàng 2e

"Miễn dịch học thần kinh Lâm sàng" là giáo trình tham khảo chủ yếu trong lĩnh vực này, cung cấp tổng quan rộng và toàn diện của sự tương tác giữa hệ thần kinh và ...
Hay, Westwood Miễn dịch học Thực Hành 4e

Hay, Westwood Miễn dịch học Thực Hành 4e

Miễn dịch học thực hành là một giáo trình cơ bản dành cho sinh viên và các nhà nghiên cứu ở mọi cấp độ, những người cần một tổng quan toàn diện về phương pháp miễ ...
Miễn dịch học Lâm sàng Giản yếu 6e

Miễn dịch học Lâm sàng Giản yếu 6e

Miễn dịch học Lâm sàng giản yếu cung cấp thông tin cập nhật và cốt lõi nhất mà bạn cần để hiểu về các bệnh lý trên cơ sở về miễn dịch học. Tập trung vào lâm sàng, ...
Middleton Nguyên lý Và Thực Hành Dị ứng 7e, Toàn tập

Middleton Nguyên lý Và Thực Hành Dị ứng 7e, Toàn tập

Tham khảo bán chạy hàng đầu và nổi tiếng thế giới này được coi là người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Tập trung vào miễn dịch học và sinh học người, trong khi ...
Middleton – Nguyên lý và thực hành Dị ứng 8/e

Middleton – Nguyên lý và thực hành Dị ứng 8/e

Middleton Nguyên lý và thực hành lâm sàng Dị ứng tiếp tục truyền thống vững chắc trong việc cung cấp phạm vi toàn diện về khoa học cơ bản hiện đại, cũng như hướng ...
Middleton – Bệnh dị ứng căn bản 2017

Middleton – Bệnh dị ứng căn bản 2017

Trong nhiều thập niên qua, các bác sĩ chăm sóc sức khoẻ ban đầu đã dựa vào cuốn sách căn bản về Dị ứng của Middleton như là một tài liệu tham khảo để có thông tin ...
10 / 10 Bài
error: