Nhóm: Anesthesia

1 2 10 / 17 Bài
Gây mê hồi sức nhập môn 1e

Gây mê hồi sức nhập môn 1e

Anaesthesia at a Glance is a brand new title thatprovides a concise and visually-orientated summary of acomprehensive lecture course in anaesthesia. Ideal for clin ...
Sổ tay Gây mê và chăm sóc chu phẫu

Sổ tay Gây mê và chăm sóc chu phẫu

This book covers a broad range of topics, providing trainee and practising anaesthetists with a comprehensive source of knowledge on applied sciences and clinical ...
Bài giảng Gây mê hồi sức – Tập 1 +2 – Đại học Y Hà Nội

Bài giảng Gây mê hồi sức – Tập 1 +2 – Đại học Y Hà Nội

Ngày Gây mê Hồi sức Thế giói mới phát triển khoảng 100 năm nay do nhu cầu phát triển ngoại khoa để cứu chữa những bệnh nhân nặng, ơ nước ta ngành Gây mê Hồi sức ch ...
Gây mê cho Phẫu thuật Tim mạch 3e

Gây mê cho Phẫu thuật Tim mạch 3e

Cuốn sách toàn diện này bao quát mọi khía cạnh về gây mê trong phẫu thuật tim ở người lớn và trẻ em mang đến tất cả những phát triển mới nhất trong lĩnh vực đang ...
Barash Sổ tay Lâm sàng Gây mê 6e

Barash Sổ tay Lâm sàng Gây mê 6e

Sổ tay lâm sàng gây mê ấn bản thứ 6 là cuốn cẩm nang bỏ túi cung cấp thông tin toàn diện, súc tích, cần thiết về tất cả các khía cạnh của gây mê lâm sàng.  Tất cả ...
Smith và Aitkenhead Giáo trình Gây mê 6e

Smith và Aitkenhead Giáo trình Gây mê 6e

Smith và Aitkenhead’ Giáo trình Gây mê đã trở thành cuốn sách được lựa chọn bởi các học viên gây mê hồi sức và được khuyến nghị cho các nghiên cứu sinh chuyên ngà ...
Thiết bị Gây mê, Các Nguyên lý và Áp dụng 2e

Thiết bị Gây mê, Các Nguyên lý và Áp dụng 2e

Thiết bị Gây mê: Nguyên lý và Ứng dụng, 2e được biên soạn bởi Dr. Jan Ehrenwerth and Dr. James B. Eisenkraft, cung cấp một hướng dẫn thực tế, mang tính trực quan ...
Smith Gây mê cho trẻ sơ sinh và trẻ em 8e

Smith Gây mê cho trẻ sơ sinh và trẻ em 8e

Smith, Gây mê cho trẻ nhỏ và trẻ em, lần xuất bản thứ 8, được biên soạn bởi Tiến sĩ Peter J. Davis, Franklyn P. Cladis, và Etsuro K. Motoyama, cung cấp hướng dẫn ...
Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê

Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê

Cuốn sách này được viết để giúp các học viên kiểm tra lại chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hành gây mê để có thể xử lý các tình huống cần đến những kiến ​​thức gi ...
Đại học Y Huế, Giáo trình Gây mê Hồi sức Cơ sở

Đại học Y Huế, Giáo trình Gây mê Hồi sức Cơ sở

  Trong chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa, Hội đồng Khoa học Giáo dục của Nhà trường đã chọn học phần Gây mê hồi sức cơ sở là một phần chương trình đào ...
1 2 10 / 17 Bài
error: