Nhóm: Anesthesia

1 2 10 / 17 Bài
Gây mê hồi sức nhập môn 1e

Gây mê hồi sức nhập môn 1e

Anaesthesia at a Glance is a brand new title thatprovides a concise an ...
Sổ tay Gây mê và chăm sóc chu phẫu

Sổ tay Gây mê và chăm sóc chu phẫu

This book covers a broad range of topics, providing trainee and practi ...
Gây mê cho Phẫu thuật Tim mạch 3e

Gây mê cho Phẫu thuật Tim mạch 3e

Cuốn sách toàn diện này bao quát mọi khía cạnh về gây mê trong phẫu t ...
Barash Sổ tay Lâm sàng Gây mê 6e

Barash Sổ tay Lâm sàng Gây mê 6e

Sổ tay lâm sàng gây mê ấn bản thứ 6 là cuốn cẩm nang bỏ túi cung cấp ...
Smith và Aitkenhead Giáo trình Gây mê 6e

Smith và Aitkenhead Giáo trình Gây mê 6e

Smith và Aitkenhead’ Giáo trình Gây mê đã trở thành cuốn sách được lự ...
Thiết bị Gây mê, Các Nguyên lý và Áp dụng 2e

Thiết bị Gây mê, Các Nguyên lý và Áp dụng 2e

Thiết bị Gây mê: Nguyên lý và Ứng dụng, 2e được biên soạn bởi Dr. Jan ...
Smith Gây mê cho trẻ sơ sinh và trẻ em 8e

Smith Gây mê cho trẻ sơ sinh và trẻ em 8e

Smith, Gây mê cho trẻ nhỏ và trẻ em, lần xuất bản thứ 8, được biên so ...
Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê

Giải phẫu học dành cho Bác sĩ Gây mê

Cuốn sách này được viết để giúp các học viên kiểm tra lại chuyên môn, ...
1 2 10 / 17 Bài
error: