You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Case Files

1 2 3 10 / 28 Bài
Trường hợp lâm sàng Y học Gia đình 4e

Trường hợp lâm sàng Y học Gia đình 4e

NÂNG CẤP KỸ NĂNG TƯ DUY CỦA BẠN VÀ CẢI THIỆN CHĂM SÓC BỆNH NHÂN Kinh nghiệm với các trường hợp lâm sàng là chìa khóa để làm chủ nghệ thuật và khoa học y học và cuối cùng là cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc lâm sàng có thẩm quyền. Case Files®: Family Medicine cung cấp 60 trường hợp thực tế minh họa các khái niệm thiết [...]
Lange Trường hợp lâm sàng nội khoa 5e

Lange Trường hợp lâm sàng nội khoa 5e

NÂNG CẤP KỸ NĂNG TƯ DUY CỦA BẠN VÀ CẢI THIỆN CHĂM SÓC BỆNH NHÂN Kinh nghiệm với các trường hợp lâm sàng là chìa khóa để làm chủ nghệ thuật và khoa học y học và cuối cùng là cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc lâm sàng có thẩm quyền. Case Files®: Internal Medicine cung cấp 60 trường hợp thực tế minh họa các khái niệm thiế [...]
X quang phổi: Các mô hình và chẩn đoán phân biệt, 7e, Jame Reed

X quang phổi: Các mô hình và chẩn đoán phân biệt, 7e, Jame Reed

Làm sắc nét các kỹ năng của bạn trong giải đoán x-quang ngực bằng nguồn tài nguyên lâm sàng đáng tin cậy này! X quang phổi: Các mô hình và chẩn đoán phân biệt, Phiên bản thứ 7, của Tiến sĩ James Reed, hướng dẫn bạn qua một quá trình suy nghĩ hợp lý, tuần tự để chẩn đoán phân biệt 23 mô hình X quang của các bệnh ngực thôn [...]
Phẫu thuật Cấp cứu và Hồi sức ngoại khoa: Câu hỏi lâm sàng và giải đáp 2e, 2018

Phẫu thuật Cấp cứu và Hồi sức ngoại khoa: Câu hỏi lâm sàng và giải đáp 2e, 2018

A unique question-and-answer book for surgical residents and trainees that covers all surgical aspects of critical care and acute or emergency medicine This is a comprehensive, one-of-a-kind question-and-answer text for medical professionals and apprentices concentrating on the growing subspecialty of surgery in critica [...]
100 ca lâm sàng Cấp cứu và Hồi sức, 2018

100 ca lâm sàng Cấp cứu và Hồi sức, 2018

This new addition to the popular 100 cases series explores common clinical scenarios that will be encountered by the medical student and junior doctor during practical training in the emergency department, in the community and in intensive and critical care settings, and which are likely to feature in qualifying examinatio [...]
Tuyển chọn Ca lâm sàng Hồi sức ở người lớn, 2018

Tuyển chọn Ca lâm sàng Hồi sức ở người lớn, 2018

Guiding FFICM and EDIC exam candidates through the intensive care medicine curriculum, this book provides 48 case studies mapped to eight key areas of study in the UK and European syllabuses. Cases include clinical vignettes, explanations and a list of key learning points, while also being formatted along the structure of [...]
Case lâm sàng Sản-Phụ khoa 4e

Case lâm sàng Sản-Phụ khoa 4e

You need exposure to high-yield cases to excel in the clerkship and on the shelf exam. Case Files: Obstetrics & Gynecology presents 60 real-life cases that illustrate essential concepts in this area of medicine. Each case includes a complete discussion, clinical pearls, references, definitions of key terms, and USMLE-s [...]
Thảo luận Ca lâm sàng Nhi khoa 5e

Thảo luận Ca lâm sàng Nhi khoa 5e

Sixty high-yield pediatrics cases helps students sharpen their diagnostic and problem-solving skills The Case Files series is an award-winning learning system proven to improve shelf-exam scores and clerkship performance. Unlike other books on the market, this series helps students learn in the context of real patients [...]
100 trường hợp lâm sàng Cấp cứu – Hồi sức

100 trường hợp lâm sàng Cấp cứu – Hồi sức

This new addition to the popular 100 cases series explores common clinical scenarios that will be encountered by the medical student and junior doctor during practical training in the emergency department, in the community and in intensive and critical care settings, and which are likely to feature in qualifying examinatio [...]
Davidson Câu hỏi trắc nghiệm Nội khoa 1e

Davidson Câu hỏi trắc nghiệm Nội khoa 1e

Davidson Tự lượng giá Nội khoa là một sưu tập gồm 1250 câu hỏi nhiều lựa chọn tốt nhất, được sắp xếp theo nội dung các chương của Davidson Các nguyên lý nội khoa phiên bản 23 mới nhất. Các câu hỏi theo định dạng được sử dụng trong nhiều đề thi sau đại học và đại học ở nhiều trường đại học Y khoa hàng đầu trên thế giới. [...]
1 2 3 10 / 28 Bài
error: