You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Huyết động học Tim mạch dành cho bác sĩ Lâm sàng 2e

Cardiovascular Hemodynamics for the Clinician, 2nd Edition, provides a useful, succinct and understandable guide to the practical application of hemodynamics in clinical medicine for all trainees and clinicians in the field.


Concise handbook to help both practicing and prospective clinicians better understand and interpret the hemodynamic data used to make specific diagnoses and monitor ongoing therapy Numerous pressure tracings throughout the book reinforce the text by demonstrating what will be seen in daily practice Topics include coronary artery disease; cardiomyopathies; valvular heart disease; arrhythmias; hemodynamic support devices and pericardial disease New chapters on TAVR, ventricular assist devices, and pulmonic valve disease, expanded coverage of pulmonary hypertension, fractional flow reserve, heart failure with preserved ejection fraction and valvular heart disease Provides a basic overview of circulatory physiology and cardiac function followed by detailed discussion of pathophysiological changes in various disease states

BOOK DETAILS____
Title: Cardiovascular Hemodynamics for the Clinician 2nd edition
Author(s): George A. Stouffer
Publisher: Wiley-Blackwell
Year: 2017 Edition: 2
Language: English Pages (biblio\tech): 384\0
ISBN: 1119066476, 9781119066477 ID: 1615028
Size: 86 MB Extension:epub

Tải sách: Định dạng EPUB – 384 trang – 86 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: