You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tự lượng giá và ôn thi Hội đồng Tim mạch Nội khoa [Đi kèm Hurst the heart 14e]

Hơn 1.100 câu hỏi và trả lời – với lời giải thích đầy đủ!
Đánh giá và Tự đánh giá ôn thi Hội đồng Tim mạch là một công cụ học tập và hướng dẫn toàn diện được viết để bổ sung cho ấn bản thứ mười bốn của Hurst of the Heart- văn bản nền tảng của lĩnh vực này và tài nguyên được nhiều người coi là đỉnh cao của kiến ​​thức về tim mạch.
Đánh giá và tự đánh giá của Hội đồng Tim mạch bao gồm hơn 1.100 câu hỏi và câu trả lời được lựa chọn cẩn thận được trình bày theo định dạng trắc nghiệm. Mỗi chương trong 112 chương của Hurst được trình bày trong bài đánh giá độc đáo này, với mười câu hỏi trắc nghiệm. Câu trả lời chi tiết được cung cấp cho mỗi câu hỏi, bao gồm không chỉ giải thích tại sao câu trả lời đúng là chính xác, mà còn tại sao câu trả lời khác là không chính xác.

-Câu hỏi và câu trả lời tương ứng với các phần thích hợp của Hurst’s the Heart, và bao gồm các bảng, số liệu, hình ảnh và tài liệu tham khảo có giá trị
– Hơn 1.100 câu hỏi và chiều rộng của toàn bộ lĩnh vực y học tim mạch
– Vật liệu năng suất cao được chọn riêng cho Mức độ phù hợp của hội đồng thi
– Bao gồm nội dung dựa trên hướng dẫn của ACC, AHA và ESC

Đánh giá và tự đánh giá của Hội đồng Tim mạch: Hướng dẫn đồng hành để đọc các bài đọc thiết yếu của Hurst cho bất kỳ ai chuẩn bị làm bài kiểm tra chuyên khoa về bệnh tim mạch do Hội đồng Nội khoa đưa ra, cũng như các bác sĩ tim mạch thực hành chuẩn bị cho việc tái chứng nhận.
Nó cũng có giá trị đối với sinh viên y khoa, nội trú, nghiên cứu sinh, bác sĩ thực hành và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác muốn mở rộng kiến ​​thức về y học tim mạch.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Cardiology Board Review and Self-Assessment: A Companion Guide to Hurst’s the Heart
Author(s): Mark J Eisenberg et al.
Publisher: McGraw-Hill
Year: 2018 Edition:
Language: English Pages: 800
ISBN: 1260026159 ID: 2263296
Size: 11 MB Extension:pdf

Tải sách: Định dạng PDF, 800 trang, 11 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: