You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Căn bản về Dịch tễ học trong Y tế công cộng [Phiên bản 4]

Căn bản về dịch tễ học trong y tế công cộng, Phiên bản thứ tư kết hợp lý thuyết và thực hành trong việc trình bày các khái niệm dịch tễ học truyền thống và mới. Phạm vi rộng, văn bản mở ra với năm chương bao gồm các khái niệm dịch tễ học và nguồn dữ liệu cơ bản. Một sự nhấn mạnh chính được đặt vào thiết kế nghiên cứu, với các chương riêng dành cho mỗi trong ba thiết kế phân tích chính: nghiên cứu thử nghiệm, đoàn hệ và nghiên cứu trường hợp.

Các chương đầy đủ về sai lệch, gây nhiễu và lỗi ngẫu nhiên, bao gồm vai trò của thống kê trong dịch tễ học, đảm bảo rằng sinh viên được trang bị đầy đủ các thông tin cần thiết để diễn giải kết quả nghiên cứu dịch tễ học. Các ví dụ cập nhật từ các tài liệu dịch tễ học về các bệnh có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng được cung cấp trong suốt cuốn sách.

Các tính năng chính:

Ví dụ mới và thống kê y tế công cộng mới nhất trong suốt
Phạm vi của dịch Ebola bao gồm cả điều tra chuyên sâu về những gì đã xảy ra
Các ví dụ mới minh họa các nguyên tắc dịch tễ học bao gồm sự nhấn mạnh lớn hơn vào các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe, chẳng hạn như phân biệt chủng tộc
Mô tả đơn giản về các phương pháp dịch tễ học mới nhất bao gồm phân tích trung vị, mô hình hóa dựa trên tác nhân và sử dụng các biểu đồ chu kỳ xu hướng (DAG) để đánh giá nhiễu.
Một thuật ngữ mở rộng và các thuật ngữ chính được tô đậm trong toàn bộ văn bản

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Essentials of Epidemiology in Public Health 4th edition
Author(s): Ann Aschengrau, ScD; George R. Seage, ScD
Publisher: Jones & Bartlett Learning
Year: 2020 Edition: 4th Edition
Language: English Pages (biblio\tech): 541\541
ISBN: 9781284128352

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 541 trang, 12 MB – DirecLink

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: