You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Căn Bản Thống Kê Y Học – Betty Kirwood

Mục Lục
Căn bản
• Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ
• Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn
• Phân phối bình thường
• Khoảng tin cậy của trung bình
• Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình
• So sánh hai trung bình
• So sánh nhiều trung bình – phân tích phương sai
• Tương quan và hồi quy tuyến tính
• Hồi quy bội
• Xác suất
• Tỉ lệ
• Kiểm Ðịnh chi bình phương cho bảng dự trù
• Bổ sung một số phương pháp cho bảng dự trù
• Đo lường bệnh tật và tử vong
• Phân tích sống còn
• Phân phối poisson
• Tính phù hợp của phân phối tần suất
• Phép biến Ðổi
• Phương pháp phi tham số
• Lập kế hoạch và tiến hành nghiên cứu
• Nguồn gốc sai số
• Phương pháp lấy mẫu
• Nghiên cứu Ðoàn hệ và bệnh chứng
• Thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu can thiệp
• Tính cỡ mẫu cần thiết
• Sử dụng máy tính

Chi tiết sách___
Căn Bản Thống Kê Y Học – Betty Kirwood
TRƯỜNG ÐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH
KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG
Bộ môn Thống kê Y Học và Tin Học
Dịch: Đỗ Văn Dũng

Tải sách: Định dạng PDF, 180 trang, Dung lượng 2 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

NHẬN XÉT

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: