Cambridge Sử dụng Tiếng Anh Chuyên nghành Y khoa

Professional English in Use Medicine

Tiếng Anh sử dụng trong ngành Y có chứa 60 đơn vị bài học bao gồm một loạt các từ vựng về y tế. Các chủ đề bao gồm các bệnh và triệu chứng, các phương pháp cận lâm sàng, điều trị, kiểm tra và phòng chống. 

 

Cuốn sách cũng giới thiệu từ vựng y tế nói chung liên quan đến các bộ phận và chức năng của cơ thể, lâm sàng và cận lâm sàng, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu, và thuyết trình.
Tiếng Anh chuyên nghành sử dụng trong y học đã được nghiên cứu cẩn thận bằng cách sử dụng kho ngữ liệu của Viện Ngôn ngữ học ứng dụng y tế và là một tham khảo thiết yếu dành cho giáo viên tiếng Anh y tế và cho các học viên y khoa cần phải sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc, hoặc trong đất nước của họ hoặc ở nước ngoài.

TÓM TẮT
Professional English in Use Medicine
Eric Glendinning, Ron Howard
Paperback: 176 pages
Publisher: Cambridge University Press; 1 edition (May 7, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0521682010
ISBN-13: 978-0521682015

TẢI SÁCH
PDF – 30 MB – 176 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

http://www.fshare.vn/file/DF8PYJZRC9/

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: