Trang chủSách Nội khoaUng thư

Cẩm nang Kê đơn Thuốc trong Chăm sóc Giảm nhẹ, ấn bản 2023

Cẩm nang lâm sàng Nhi khoa Oxford, Phiên bản 2
Oxford Cẩm nang lâm sàng Cấp cứu, ấn bản 5, 2020
Sổ tay Oxford về Tiêu hóa và Gan mật, ấn bản 3, 2022
Giáo trình Oxford về Tự tử và Phòng chống Tự tử, ấn bản 2021
Oxford Sổ tay Lâm sàng Ngoại tiết niệu 3e

Trong khi chăm sóc giảm nhẹ đã áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để điều trị, quản lý triệu chứng dựa trên thuốc bề ngoài tạo thành khía cạnh quan trọng của chăm sóc. Kê đơn trong chăm sóc giảm nhẹ có thể cực kỳ phức tạp vì bệnh nhân thường có thể mắc bệnh đi kèm, hoặc đôi khi đa bệnh. Đa dược liên quan làm phức tạp thêm việc quản lý dược lý các triệu chứng gây ra bởi tình trạng giảm nhẹ. Điều này có thể gây khó khăn cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả của dịch vụ chăm sóc được cung cấp.

Được sửa đổi và cập nhật đầy đủ, phiên bản thứ ba của Cẩm nang Kê đơn Thuốc trong Chăm sóc Giảm nhẹ cung cấp một cái nhìn tổng quan dễ tiếp cận và ngắn gọn về các loại thuốc chính gặp phải trong thực hành lâm sàng chăm sóc giảm nhẹ. Văn bản bắt đầu bằng cách cung cấp tổng quan về dược lý lâm sàng và hướng dẫn kê đơn, sau đó chứa hơn 160 chuyên khảo về thuốc chăm sóc giảm nhẹ, ở định dạng AZ dễ truy cập.

TRÍCH DẪN_
Drugs in Palliative Care
Author(s): Andrew Dickman
Publisher: Oxford University Press,
Year: 2023
ISBN: 0198746407,9780198746409
Pages: 753
Language: English

 

Tải xuống eBook: Định dạng PDF, 12 MB, 753 trang Trang – Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM