You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Cẩm nang các kỹ thuật xét nghiệm Y học 1e

Cuốn cẩm nang này là một hướng dẫn đầy đủ về các kỹ thuật xét nghiệm y tế được sử dụng trong vi sinh y học, huyết học, sinh hóa lâm sàng, mô bệnh học, di truyền học người và sinh học phân tử.

Với sự hỗ trợ của hình ảnh và minh họa chi tiết, các tác giả thảo luận về các xét nghiệm phổ biến như ước lượng đường huyết và kính hiển vi đơn giản, cũng như các xét nghiệm phức tạp hơn như sắc ký lỏng hiệu năng cao. Đối với mỗi test, các nguyên tắc, phương pháp, kết quả, định mức và diễn giải được mô tả một cách rõ ràng, dễ hiểu.

CHI TIẾT SÁCH____
Manual of Medical Laboratory Techniques 1st Edition
by S., Ph.D. Ramakrishnan, K. N., Ph.D. Sulochana, S. S. BADRINATH
Paperback: 434 pages
Publisher: Jaypee Brothers Medical Pub; 1 edition (March 31, 2016)
Language: English
ISBN-10: 9350256347

Tải sách: Định dạng PDF, 434 trang, 4 MB – Google Drive

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: