You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Các Rối loạn Nhân cách Trầm trọng

Lần đầu được xuất bản năm 2007, cuốn sách này giới thiệu sự hiểu biết và quản lý bệnh nhân mắc các rối loạn nhân cách trầm trọng.

Nó bao gồm các phương pháp tiếp cận sinh học, phân tâm học và nhận thức hành vi và cung cấp một hướng dẫn thực tế để thực hành tốt nhất, cũng như thảo luận về các vấn đề khả năng điều trị, mức độ nghiêm trọng và phạm vi của các tùy chọn quản lý phù hợp, khám phá những yếu tố chung của can thiệp hiệu quả và bao gồm dự đoán sớm, tương tác liên cá nhân, sự gián đoạn của điều trị liên nghành, phải làm gì với các trường hợp cấp cứu tự sát và khi đối phó với bệnh nhân nguy hiểm, kháng điều trị và kích động. 
Các chương được biên soạn bởi các chuyên gia tâm lý học lâm sàng và các bác sĩ tâm thần nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực này. Đây là một hướng dẫn thực hành toàn diện để điều trị bệnh nhân với một loạt các rối loạn về nhân cách và nó sẽ là tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu tâm lý học, chuyên gia sức khỏe tâm thần trong việc đối phó với nhóm thách thức lâm sàng ngày càng phổ biến này.

TRÍCH DẪN
Severe Personality Disorders
Bert van Luyn, Salman Akhtar, W. John Livesley
Price: $111.49
Hardcover: 264 pages
Publisher: Cambridge University Press; 1 edition (October 22, 2015)
Language: English
ISBN-10: 0521856515
ISBN-13: 978-0521856515
Product Dimensions: 6.8 x 0.7 x 9.7 inches
Shipping Weight: 1.4 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 264 TRANG – 3 MB
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: