You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Browse Triệu chứng học Ngoại khoa 5e

Được biên soạn dành cho sinh viên Y khoa và các bác sĩ mới ra trường, ấn bản thứ 5 của cuốn giáo trình thiết yếu này đã được cập nhật và hiệu chỉnh toàn diện, bao gồm các hình ảnh và hình minh họa mới. 

Cuốn giáo trình này sẽ giới thiệu các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng của bệnh lý ngoại khoa, nhấn mạnh sự quan trọng của việc khai thác bệnh sử chi tiết và thăm khám lâm sàng. 

Bằng việc giới thiệu triệu chứng và dấu hiệu trong một định dạng chuẩn mực, cách thức có hệ thống và bằng cách mô tả chi tiết các kỹ thuật của việc thăm khám lâm sàng, cuốn sách này sẽ cho phép sinh viên biện luận các triệu chứng quan trọng và tạo ra chẩn đoán lâm sàng hợp lý.


TRÍCH DẪN

Browse’s Introduction to the Symptoms & Signs of Surgical Disease, Fifth Edition Paperback – October 23, 2014

by Kevin G. Burnand, John Black, Steven A. Corbett, William E.G. Thomas

Price: $50.30

Paperback: 624 pages

Publisher: CRC Press; 5 edition (October 23, 2014)

Language: English

ISBN-10: 1444146033

ISBN-13: 978-1444146035

Product Dimensions: 7.4 x 1.1 x 9.7 inches

Shipping Weight: 3 pounds

TẢI SÁCH

TRUE PDF – 253 MB – 624 TRANG

Tải sách chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: