You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Brent, Thăm dò chức năng tuyến Giáp

Hướng dẫn lâm sàng Đái tháo đường 7e
Đái Tháo Đường Và Điều Trị – ĐH Y Hà Nội
Greenspan Nội tiết học căn bản và lâm sàng 10e
Quản lý Nội khoa Bệnh Tuyến giáp Phiên bản 2e
Ung thư Tuyến Giáp Trong Thực hành Lâm sàng
Thyroid Function Testing (Endocrine Updates)

Thăm dò chức năng tuyến giáp được thực hiện bởi tất cả các học viên y khoa trên tất cả các hoàn cảnh lâm sàng. Những hiểu biết đáng kể đã đạt được về điều hòa và chuyển hóa hóc môn tuyến giáp ảnh hưởng đến việc lựa chọn và giải thích các xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Phần đầu tiên của cuốn sách trình bày những tiến bộ gần đây trong sinh lý học tuyến giáp và thảo luận ảnh hưởng di truyền đến các thăm dò chức năng tuyến giáp.

Sự biến động của “điểm thiết lập” TSH giờ đây đã xác định được yếu tố di truyền, ảnh hưởng đến việc đánh giá chức năng tuyến giáp và “mục tiêu” cho điều trị bệnh tuyến giáp. Các vấn đề cơ bản của phép đo chức năng tuyến giáp, phương pháp tiếp cận, hạn chế, và các ứng dụng lâm sàng sẽ được mô tả cho các loại chính của thăm dò chức năng tuyến giáp.
Áp dụng của thử nghiệm chức năng tuyến giáp đến các hoàn cảnh lâm sàng quan trọng được thảo luận, kể cả trong việc quản lý các bệnh tuyến giáp. Các ảnh hưởng của các loại thuốc đến việc thăm dò chức năng tuyến giáp vẫn còn là một vấn đề lâm sàng lớn và được bao quát trong một chương riêng biệt và vấn đề tests sàng lọc chức năng tuyến giáp cũng được thảo luận. Các tác giả đại diện cho các chuyên gia đầu nghành trong thực hành lâm sàng và nghiên cứu tuyến giáp cũng như đại diện cho những viện nghiên cứu hàng đầu. Cuốn sách này cung cấp tài liệu lâm sàng thực tế và thông tin về những tiến bộ khoa học gần đây nhất trong lĩnh vực này.

TÓM TẮT
Thyroid Function Testing (Endocrine Updates)
Gregory A. Brent
Hardcover: 402 pages
Publisher: Springer; 1st Edition. edition (March 31, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1441914846
ISBN-13: 978-1441914842

TẢI SÁCH
PDF – 402 TRANG – 3 MB
Tải sách chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/1GAIFTUUKS/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: