You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Benenson, Các triệu chứng, Hội chứng Cơ Xương Khớp

Cơ xương khớp: Các triệu chứng và hội chứng sắp xếp các bệnh lý cơ xương khớp dưới hình thức các hội chứng như sự kết hợp ổn định của các triệu chứng, và liên kết những biểu hiện về mặt hình thái. 
Biểu hiện lâm sàng của các bệnh lý cơ xương khớp này cung cấp một khuôn khổ sư phạm cho chẩn đoán phân biệt trong thực hành lâm sàng.

Để hỗ trợ giảng viên và sinh viên, giáo sư Efim Benenson cũng cung cấp các thuật toán của lý luận lâm sàng dựa trên hình thái và sinh lý bệnh. 

Định hướng thực tế của Giáo sư Benenson, phương pháp tiếp cận sư phạm, và tổ chức sáng tạo trong những bệnh cơ xương khớp là một trợ giúp chẩn đoán có giá trị cho các bác sĩ lâm sàng cơ xương khớp và những người giảng dạy, đào tạo về cơ xương khớp. 
Độc giả cũng được khuyến cáo tìm hiểu thêm về cuốn sách đồng hành của Giáo sư Benensons, Cơ xương khớp: Các Kịch bản lâm sàng.

TÓM TẮT

Rheumatology: Symptoms and Syndromes
Efim Benenson
Price: $29.95
Paperback: 237 pages
Publisher: Springer; 1st Edition (November 1, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1849964610
ISBN-13: 978-1849964616

TẢI SÁCH
PDF – 2 MB – 237 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/88BP8TVNQQ/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: