You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Hospital Management

Cuốn sách này xem xét việc sử dụng Quan hệ đối tác công tư (PPP) trong việc cung cấp tài sản vật chất, cơ sở hạ tầng và công nghệ và các dịch vụ lâm sàng liên quan, trong lĩnh vực y tế. Mô hình PPP đại diện cho hình thức giao dịch hợp đồng phức tạp nhất chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực y tế, do đặc tính dài hạn, độ phức [...]
Sách giáo khoa này bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức chung cần thiết cho một học viên, quản trị viên y tế nói chung và bác sĩ trải qua đào tạo để trở thành một chuyên gia quản trị y tế. Các chương bao gồm tất cả các chủ đề chính về quản lý và lãnh đạo y tế. Một số chủ đề chính bao gồm: hệ thống và chính sách y tế, lu [...]
Introduction to Health Care Management, Third Edition is a concise, reader-friendly, introductory healthcare management text that covers a wide variety of healthcare settings, from hospitals to nursing homes and clinics. Filled with examples to engage the reader's imagination, the important issues in healthcare management, [...]
Introduction to Healthcare Quality Management explains the basic principles and techniques of quality management in healthcare. In non-technical language, this book describes methods of measuring, assessing, and improving healthcare services. It is packed with practical examples and case studies that apply quality concepts [...]
Những bài học quản lý từ Mayo Clinic lần đầu tiên cho thấy tổ chức dịch vụ phức tạp này đã nuôi dưỡng một nền văn hóa vượt quá mong đợi của khách hàng và nhận được lòng trung thành sâu sắc từ cả khách hàng và nhân viên của mình như thế nào. Trưởng bộ phận Dịch vụ kinh doanh Leonard Berry và giám đốc tiếp thị của Mayo Cl [...]
5 / 5 Bài
error: