You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Health Care Management

Quan hệ đối tác công-tư trong y tế: Cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ

Quan hệ đối tác công-tư trong y tế: Cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ

Cuốn sách này xem xét việc sử dụng Quan hệ đối tác công tư (PPP) trong việc cung cấp tài sản vật chất, cơ sở hạ tầng và công nghệ và các dịch vụ lâm sàng liên quan, trong lĩnh vực y tế. Mô hình PPP đại diện cho hình thức giao dịch hợp đồng phức tạp nhất chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực y tế, do đặc tính dài hạn, độ phức [...]
Giáo trình quản lý và lãnh đạo trong lĩnh vực y tế

Giáo trình quản lý và lãnh đạo trong lĩnh vực y tế

Sách giáo khoa này bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức chung cần thiết cho một học viên, quản trị viên y tế nói chung và bác sĩ trải qua đào tạo để trở thành một chuyên gia quản trị y tế. Các chương bao gồm tất cả các chủ đề chính về quản lý và lãnh đạo y tế. Một số chủ đề chính bao gồm: hệ thống và chính sách y tế, lu [...]
Các hệ thống thông tin y tế: Cách tiếp cận hệ thống cho công tác quản lý y tế

Các hệ thống thông tin y tế: Cách tiếp cận hệ thống cho công tác quản lý y tế

BESTSELLING GUIDE, UPDATED WITH A NEW INFORMATION FOR TODAY'S HEALTH CARE ENVIRONMENT Health Care Information Systems is the newest version of the acclaimed text that offers the fundamental knowledge and tools needed to manage information and information resources effectively within a wide variety of health care organiz [...]
Giới thiệu về Quản lý Y tế, 3e

Giới thiệu về Quản lý Y tế, 3e

Introduction to Health Care Management, Third Edition is a concise, reader-friendly, introductory healthcare management text that covers a wide variety of healthcare settings, from hospitals to nursing homes and clinics. Filled with examples to engage the reader's imagination, the important issues in healthcare management, [...]
4 / 4 Bài
error: