You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Public Medicine

1 2 10 / 17 Bài
Viết cho những người quen thuộc với các chiến lược cơ bản của dịch tễ học phân tích, Dịch tễ học: Kiến thức nâng cao đưa người đọc qua một cuộc thảo luận chặt chẽ hơn về các khái niệm và phương pháp dịch tễ học chính như thiết kế nghiên cứu, các biện pháp liên kết, đánh giá nghiên cứu, v.v. Với các ví dụ thực tế xuyên suố [...]
Căn bản về dịch tễ học trong y tế công cộng, Phiên bản thứ tư kết hợp lý thuyết và thực hành trong việc trình bày các khái niệm dịch tễ học truyền thống và mới. Phạm vi rộng, văn bản mở ra với năm chương bao gồm các khái niệm dịch tễ học và nguồn dữ liệu cơ bản. Một sự nhấn mạnh chính được đặt vào thiết kế nghiên cứu, với [...]
Được thiết kế để giảng dạy đại học trên một loạt các chuyên ngành hoặc chuyên khoa về khoa học sức khỏe, giáo dục sức khỏe, y tế công cộng và quản lý y tế, cũng như các ngành y tế lâm sàng bao gồm điều dưỡng, y tế đồng minh và y khoa, phiên bản đầu tiên mới này sẽ giới thiệu cho sinh viên của bạn những điều cơ bản của truy [...]
Cuốn sách truy cập mở này cung cấp một tập hợp các chương khái niệm, thực nghiệm và so sánh áp dụng quan điểm chính sách công để điều tra các yếu tố chính trị và thể chế thúc đẩy việc sử dụng bằng chứng để thông báo chính sách y tế ở các cơ sở thu nhập thấp, trung bình và cao. Công trình trình bày những phát hiện chính từ [...]
Cuốn sách này xem xét việc sử dụng Quan hệ đối tác công tư (PPP) trong việc cung cấp tài sản vật chất, cơ sở hạ tầng và công nghệ và các dịch vụ lâm sàng liên quan, trong lĩnh vực y tế. Mô hình PPP đại diện cho hình thức giao dịch hợp đồng phức tạp nhất chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực y tế, do đặc tính dài hạn, độ phức [...]
Sách giáo khoa này bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức chung cần thiết cho một học viên, quản trị viên y tế nói chung và bác sĩ trải qua đào tạo để trở thành một chuyên gia quản trị y tế. Các chương bao gồm tất cả các chủ đề chính về quản lý và lãnh đạo y tế. Một số chủ đề chính bao gồm: hệ thống và chính sách y tế, lu [...]
Mục Lục Căn bản • Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ • Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn • Phân phối bình thường • Khoảng tin cậy của trung bình • Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình • So sánh hai trung bình • So sánh nhiều trung bình - phân tích phương sai • Tương quan và hồi quy tuyến tính • Hồ [...]
Lời tựa Y tế công cộng (YTCC) và y học dự phòng (YHDP) đang ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong nền y tế của mỗi quốc gia. Trong khi y học lâm sàng (YHLS) hướng tới việc chẩn đoán và điều trị cho từng cá thể bệnh nhân thì YTCC lại quan tâm tới việc phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho cả cộng đồng. YHDP là sự [...]
BESTSELLING GUIDE, UPDATED WITH A NEW INFORMATION FOR TODAY'S HEALTH CARE ENVIRONMENTHealth Care Information Systems is the newest version of the acclaimed text that offers the fundamental knowledge and tools needed to manage information and information resources effectively within a wide variety of health care organiz [...]
Introduction to Health Care Management, Third Edition is a concise, reader-friendly, introductory healthcare management text that covers a wide variety of healthcare settings, from hospitals to nursing homes and clinics. Filled with examples to engage the reader's imagination, the important issues in healthcare management, [...]
1 2 10 / 17 Bài
error: