You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Pharmacology

1 2 3 7 10 / 63 Bài
Đặt thông tin cần thiết trong tầm tay của bạn - trước khi bạn kê đơn cho phụ nữ có thai và cho con bú. Phiên bản thứ 11 cập nhật của Thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú: Hướng dẫn tham khảo về nguy cơ thai nhi và trẻ sơ sinh liệt kê hơn 1.200 loại thuốc thường được sử dụng trong khi mang thai và cho con bú, với các [...]
Tập trung vào điều dưỡng và dễ đọc, hướng dẫn này cung cấp tất cả thông tin bạn cần để hiểu cách thức hoạt động của các xét nghiệm, giải thích kết quả của chúng và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng trước xét nghiệm, kiểm tra nội bộ và sau kiểm tra.Các xét nghiệm và thủ tục được liệt kê theo thứ tự bảng chữ [...]
Hướng dẫn thuốc đáng tin cậy nhất cho điều dưỡng trong tay bạn. Tài liệu tham khảo về thuốc điều dưỡng Mosby 2019 là một cẩm nang thuốc điều dưỡng di động đầy màu sắc giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin quan trọng nhất về các loại thuốc mà y tá thường xuyên gặp nhất. Hơn 5.000 loại thuốc được mô tả trong văn bản và trên ứ [...]
Trong gần 25 năm, Cẩm nang điều trị bệnh tâm thần bỏ túi của Kaplan & Sadock là một nguồn có thẩm quyền với thông tin cập nhật, dễ tìm về điều trị thuốc hầu hết các bệnh và rối loạn tâm thần. Hiện đã được sửa đổi hoàn toàn, Phiên bản thứ bảy của hướng dẫn thiết yếu này vẫn là tài liệu tham khảo về thuốc được lựa chọn [...]
Ra quyết định điều trị bằng thuốc dựa trên số liệu sẵn có tốt nhất.Cẩm nang Dược lý trị liệu, Phiên bản thứ mười cung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên và các học viên cần nhanh chóng và tự tin đưa ra quyết định điều trị bằng thuốc cho hơn 140 bệnh và rối loạn thường gặp nhất trong môi trường lâm sàng. Với cách [...]
Nhận tất cả các nguyên tắc và nội dung dược lý bạn cần để trở thành người kê đơn an toàn và hiệu quả với tham khảo Lehne Dược lý trị liệu dành cho các y sĩ và điều dưỡng. Văn bản mới này được xây dựng trên cùng một nền tảng vững chắc về nội dung được giải thích rõ ràng, cập nhật và lâm sàng như sách giáo khoa Lehne cấp đại [...]
Các văn bản dược lý cập nhật, toàn diện và có thẩm quyền nhất trong y học ― được tăng cường bởi một minh họa đầy màu sắc mớiĐược tổ chức để phản ánh giáo trình trong nhiều khóa học dược lý và trong các chương trình giảng dạy tích hợp, Dược lý cơ bản & lâm sàng, Phiên bản thứ mười bốn bao gồm các khái niệm quan trọn [...]
The purpose of the Pharmacotherapy Casebook is to help students in the health professions and practicing clinicians develop and refine the skills required to identify and resolve drug therapy problems by using patient case studies. Case studies can actively involve students in the learning process; engender self-confidence [...]
A comprehensive compendium of all commonly used antibiotics, including indications, side effects, dosage information, and drug/food interactionsAntibiotics Manual: A Guide to Commonly Used Antimicrobials, Second Edition is a unique, user-friendly guide made for all who prescribe antibiotics. It’s the only book availabl [...]
The revised 13th edition of the essential reference for the prescribing of drugs for patients with mental health disordersThe revised and updated 13th edition of The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry provides up-to-date information, expert guidance on prescribing practice in mental health, including drug ch [...]
1 2 3 7 10 / 63 Bài
error: