You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Microbiology

Tham khảo ôn tập ngắn gọn nhất, phù hợp về mặt lâm sàng và hiện tại về vi sinh y học và miễn dịch họcCần thiết cho kỳ thi USMLE và khóa học vi sinh y tế!Ôn tập Vi sinh y học và Miễn dịch học là một tham khảo ngắn gọn, năng suất cao về các khía cạnh quan trọng về mặt y tế của vi sinh học và miễn dịch học. Nó bao gồm [...]
"Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists is designed to encourage the reader to take a modern, evaluative and integrative approach to diagnostic microbiology and to develop a way of thinking that can be applied to any diagnostic scenario. Through consideration of a selected range of infections caused by [...]
Fully reviewed and revised for its second edition, the Oxford Handbook of Infectious Diseases and Microbiology maintains its position as the must-have guide to all aspects of infectious diseases and microbiology. Reflecting the current approach to joint postgraduate training programmes, the handbook takes an integrated app [...]
Infection: Microbiology and Management provides a core resource for the understanding of medical microbiology and infectious diseases. Content covers microbiological and clinical diagnosis, through to clinical management, epidemiology and the control of infectious conditions as they occur both in the hospital and community [...]
Since its first publication in 1929, Topley & Wilson’sMicrobiology & Microbial Infections has grown from oneto eight volumes, a reflection of the ever-increasing breadth anddepth of knowledge in each of the areas covered. The tenth editioncontinues the tradition of providing the most comprehensiveavailable referenc [...]
Văn bản năng động, toàn diện và thân thiện với sinh viên về bản chất của vi sinh vật và các quy trình hấp dẫn mà chúng sử dụng để gây nên bệnh nhiễm trùng.Trong hơn một phần tư thế kỷ, không có văn bản nào khác giải thích được sự liên kết giữa vi sinh học và các bệnh của con người tốt hơn so với Sherris Vi sinh Y h [...]
6 / 6 Bài
error: