You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Medical Statistics

Sổ tay giải thích thuật ngữ Thống kê y học A-Z [Phiên bản thứ 2]

Sổ tay giải thích thuật ngữ Thống kê y học A-Z [Phiên bản thứ 2]

Hướng dẫn vô giá, không sử dụng thuật ngữ này về thuật ngữ y học thiết yếu ở định dạng A-Z dễ truy cập là tài liệu học tập lý tưởng cho các sinh viên khoa học, y tế và y sinh và các nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng và các nhà thực hành chăm sóc sức khỏe. Tránh ngôn ngữ phức tạp thường là một đặc điểm của thống kê và phư [...]
Rothman Giáo trình Dịch tễ học hiện đại 3e

Rothman Giáo trình Dịch tễ học hiện đại 3e

Phiên bản thứ ba được sửa đổi và cập nhật kỹ lưỡng của Dịch tễ học hiện đại phản ánh sự phát triển khái niệm của khoa học phát triển này và vai trò ngày càng trọng tâm của dịch tễ học trong việc giải quyết các vấn đề y tế và y tế công cộng. Được đồng tác giả bởi ba nhà dịch tễ học hàng đầu, với sự đóng góp của 16 chuyên [...]
Căn Bản Thống Kê Y Học – Betty Kirwood

Căn Bản Thống Kê Y Học – Betty Kirwood

Mục Lục Căn bản • Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ • Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn • Phân phối bình thường • Khoảng tin cậy của trung bình • Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình • So sánh hai trung bình • So sánh nhiều trung bình - phân tích phương sai • Tương quan và hồi quy tuyến tính • Hồ [...]
[Y Hà Nội] Phương pháp Nghiên cứu trong Y sinh học, Tập 1, 2018

[Y Hà Nội] Phương pháp Nghiên cứu trong Y sinh học, Tập 1, 2018

Nghiên cứu y sinh học luôn được ưu tiên phát triển ở tất cả các quốc gia. Nhu cầu nghiên cứu khoa học ngày càng đòi hỏi kiến thức và kỹ năng nghiên cứu chuẩn mực, kết quả nghiên cứu phải đạt độ tin cậy và chất lượng cao. Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các trường đại học tại Việt [...]
[Windows 32/64 Bit/MacOS] Phần mềm thống kê STATA 14 Full

[Windows 32/64 Bit/MacOS] Phần mềm thống kê STATA 14 Full

IRT (lý thuyết đáp ứng mục) Lập trình ma trận với Mata. Khả năng lập trình tối đa. Phương pháp lấy mẫu và mô phỏng. Hỗ trợ đầy đủ Unicode. Tích hợp với Excel. SEM (mô hình công thức cấu trúc) Mô hình đa cấp. Mô hình chuyển đổi Markov. Thống kế khảo sát. Phân tích kết quả phân số. Hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Các [...]
Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng là cuốn giáo trình duy nhất trong đó kết hợp các chuyên khoa của dịch tễ học Y học, thống kê sinh học, Y học dự phòng và y tế công cộng trong một nguồn thuận tiện. Được biên soạn bởi các nhà dịch tễ học nổi tiếng và các chuyên gia y tế công cộng, cuốn sách n [...]
Thống kê Sinh học dành cho BS X-Quang

Thống kê Sinh học dành cho BS X-Quang

Mục đích của cuốn sách này là trình bày vấn đề và các phương pháp thống kê trong một phong cách thân thiện với bác sĩ X quang, nhấn mạnh các vấn đề và các phương pháp thống kê được sử dụng thường xuyên nhất trong nghiên cứu X-Quang (ví dụ, các test không tham số, phân tích khả năng lặp lại , so sánh độ nhạy và độ đặc hiệu [...]
Bernard Rosner, Nguyên tắc Cơ bản của Thống kê Sinh học 7e

Bernard Rosner, Nguyên tắc Cơ bản của Thống kê Sinh học 7e

Kiến thức cơ bản về thống kê sinh học cung cấp cho người đọc các kiến thức thiết yếu về các phương pháp, kỹ thuật và các nhu cầu điện toán để thành công trong lĩnh vực y học. Mỗi khái niệm mới được phát triển một cách có hệ thống thông qua các ví dụ hoàn chỉnh từ các vấn đề nghiên cứu y học hiện nay. Đọc xong cuốn sách nà [...]
8 / 8 Bài
error: