You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Histology

Bancroft Lý thuyết và thực hành Các kỹ thuật Mô học 8e [2019]

Bancroft Lý thuyết và thực hành Các kỹ thuật Mô học 8e [2019]

For 40 years, Bancroft’s Theory and Practice of Histological Techniques has established itself as the standard reference for histotechnologists and laboratory scientists, as well as histopathologists. With coverage of the full range of histological techniques used in medical laboratories and pathology departments, it provi [...]
Junqueira Giáo trình-Atlas Mô học cơ bản 13e

Junqueira Giáo trình-Atlas Mô học cơ bản 13e

Cuốn sách tham khảo mang tính lịch sử dành cho các chuyên gia Vi sinh Y học và sinh viên Y khoa trên toàn thế giới này đã được cập nhật toàn diện với một thiết kế mới đẹp mắt hơn, ngắn gọn và có thẩm quyền lớn hơn cũng như phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này. Hơn 600 hình ảnh minh họa đầy màu sắc. Trong suố [...]
Atlas Mô học Chức năng và Lâm sàng 11e

Atlas Mô học Chức năng và Lâm sàng 11e

Atlas Mô học với tương quan chức năng và lâm sàng bao quát các chủ đề cơ bản về mô học, tích hợp những thông tin thiết yếu này với các khuyến nghị lâm sàng, và cung cấp nhiều cơ hội lựa chọn cho sinh viên ôn tập. Văn bản giải thích trong mỗi chương kết hợp với các chú giải hình ảnh mở rộng để cung cấp một cuốn atlas thực [...]
Netter Giáo trình-Atlas Mô học Căn bản 2e

Netter Giáo trình-Atlas Mô học Căn bản 2e

Netter Mô học giản yếu liên kết giải phẫu học đại thể và phôi thai học với các slides mô học cổ điển và các hình ảnh phóng đại hiển vi điện tử tiên tiến để cung cấp cho bạn một sự hiểu biết trực quan về chủ đề phức tạp này. Cuốn giáo trình, atlas mô học này dựa trên một nền tảng mạnh mẽ về giải phẫu học và ứng dụng một lo [...]
4 / 4 Bài
error: