You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Epidemiology

Dịch tễ học Những kiến thức trên mức căn bản [Phiên bản 4]

Dịch tễ học Những kiến thức trên mức căn bản [Phiên bản 4]

Viết cho những người quen thuộc với các chiến lược cơ bản của dịch tễ học phân tích, Dịch tễ học: Kiến thức nâng cao đưa người đọc qua một cuộc thảo luận chặt chẽ hơn về các khái niệm và phương pháp dịch tễ học chính như thiết kế nghiên cứu, các biện pháp liên kết, đánh giá nghiên cứu, v.v. Với các ví dụ thực tế xuyên suố [...]
Căn bản về Dịch tễ học trong Y tế công cộng [Phiên bản 4]

Căn bản về Dịch tễ học trong Y tế công cộng [Phiên bản 4]

Căn bản về dịch tễ học trong y tế công cộng, Phiên bản thứ tư kết hợp lý thuyết và thực hành trong việc trình bày các khái niệm dịch tễ học truyền thống và mới. Phạm vi rộng, văn bản mở ra với năm chương bao gồm các khái niệm dịch tễ học và nguồn dữ liệu cơ bản. Một sự nhấn mạnh chính được đặt vào thiết kế nghiên cứu, với [...]
Rothman Giáo trình Dịch tễ học hiện đại 3e

Rothman Giáo trình Dịch tễ học hiện đại 3e

Phiên bản thứ ba được sửa đổi và cập nhật kỹ lưỡng của Dịch tễ học hiện đại phản ánh sự phát triển khái niệm của khoa học phát triển này và vai trò ngày càng trọng tâm của dịch tễ học trong việc giải quyết các vấn đề y tế và y tế công cộng. Được đồng tác giả bởi ba nhà dịch tễ học hàng đầu, với sự đóng góp của 16 chuyên [...]
Dịch tễ chăm sóc y tế thực hành 4e

Dịch tễ chăm sóc y tế thực hành 4e

Practical Healthcare Epidemiology takes a hands-on approach to infection prevention for physicians, healthcare epidemiologists, infection preventionists, microbiologists, nurses, and other healthcare professionals. Increased regulatory requirements and patient knowledge and involvement has elevated patient safety, healthca [...]
Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu 6/e, toàn tập

Oxford Giáo trình Y tế công cộng toàn cầu là  một tham khảo toàn diện về chủ đề y tế công cộng và dịch tễ học. Phiên bản thứ 6 đã được cập nhật toàn diện và bổ sung thông tin mới nhất để phản ánh những khía cạnh toàn diện của các nhu cầu rộng lớn về sức khỏe cộng đồng và các ưu tiên trong chăm sóc y tế hiện tại. [...]
Leon Gordis, Dịch tễ học Y học 4e

Leon Gordis, Dịch tễ học Y học 4e

Cuốn giáo trình này được biên soạn bởi bác sĩ Leon Gordis, một giảng viên dày dạn kinh nghiệm đến từ Trường Y tế công cộng thuộc Đại học Johns Hopkins.  Tác giả đã giới thiệu các nguyên lý cơ bản và các khái niệm của dịch tễ học trong một phong cách rõ ràng, súc tích mà không có cuốn sách nào bắt chước được. Cuốn sách nà [...]
Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Jekel Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng 4e

Dịch tễ học, Thống kê sinh học, Y học dự phòng và Y tế công cộng là cuốn giáo trình duy nhất trong đó kết hợp các chuyên khoa của dịch tễ học Y học, thống kê sinh học, Y học dự phòng và y tế công cộng trong một nguồn thuận tiện. Được biên soạn bởi các nhà dịch tễ học nổi tiếng và các chuyên gia y tế công cộng, cuốn sách n [...]
Rothman Dịch tễ học Hiện đại 3e

Rothman Dịch tễ học Hiện đại 3e

Ấ bản thứ ba được sửa đổi và cập nhật triệt để của cuốn sách nổi tiếng "Dịch tễ học hiện đại" phản ánh sự phát triển khái niệm của khoa học này và vai trò ngày càng trọng tâm mà dịch tễ học đóng trong việc đối phó với các vấn đề sức khỏe cộng đồng và các vấn đề y tế khác.  Đồng tác giả của cuốn sách là ba nhà dịch tễ học [...]
8 / 8 Bài
error: