You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Allergy and Immunology

1 2 10 / 11 Bài
Dị ứng và Hen: Những điều cơ bản cho các thực hành tốt nhất nhằm phục vụ như một tài liệu tham khảo toàn diện duy nhất bao gồm tất cả các kiến ​​thức cần thiết về các bệnh dị ứng. Dị ứng là một lĩnh vực độc đáo và đặc biệt của y học trong đó việc học các nguyên tắc cơ bản đòi hỏi phải thu thập thông tin từ các chuyên ngành [...]
Roitt's Essential Immunology - the textbook of choice for students and instructors of immunology worldwideRoitt’s Essential Immunology clearly explains the key principles needed by medical and health sciences students, from the basis of immunity to clinical applications. A brand new introduction sets the scene to secti [...]
The Oxford Handbook of Clinical Immunology and Allergy is a unique, practical and clinically relevant guide for clinicians and laboratory staff to assist with the diagnosis and management of immunological/allergic disease, and the correct selection and interpretation of immunological tests. Now fully updated for the third [...]
Description Cellular and Molecular Immunology takes a comprehensive yet straightforward approach to the latest developments in this active and fast-changing field. Drs. Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, and Shiv Pillai present sweeping updates in this new edition to cover antigen receptors and signal transduction in immu [...]
Trong vòng 11 năm kể từ lần đầu tiên cuốn atlas này được công bố, lĩnh vực miễn dịch học đã trải qua một sự gia tăng thông tin theo cấp số nhân. Bên cạnh những tiến bộ chưa từng có trong kiến thức về các thụ thể tế bào và con đường truyền tín hiệu, một cơn lốc thông tin mới đã được lượm lặt từ các nghiên cứu hiện đại liên [...]
"Miễn dịch học thần kinh Lâm sàng" là giáo trình tham khảo chủ yếu trong lĩnh vực này, cung cấp tổng quan rộng và toàn diện của sự tương tác giữa hệ thần kinh và miễn dịch trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Sách sẽ giúp người đọc hiểu được sự tương tác cơ bản này để phát triển các phương pháp tiếp cận điều trị bệnh [...]
Miễn dịch học thực hành là một giáo trình cơ bản dành cho sinh viên và các nhà nghiên cứu ở mọi cấp độ, những người cần một tổng quan toàn diện về phương pháp miễn dịch. Những đổi mới nhanh chóng và đáng ngạc nhiên trong hai thập kỷ qua bắt nguồn từ những thực nghiệm thực tế và nó luôn là mục tiêu của cuốn sách này để hướ [...]
Miễn dịch học Lâm sàng giản yếu cung cấp thông tin cập nhật và cốt lõi nhất mà bạn cần để hiểu về các bệnh lý trên cơ sở về miễn dịch học. Tập trung vào lâm sàng, ấn bản thứ 6 của cuốn giáo trình cổ điển này giới thiệu về nguyên lý và thực hành trong một cách thức đơn giản nhưng toàn diện.Miễn dịch học lâm sàng giản yếu [...]
Tham khảo bán chạy hàng đầu và nổi tiếng thế giới này được coi là người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Tập trung vào miễn dịch học và sinh học người, trong khi vẫn báo cáo các thực nghiệm và tiến bộ khoa học, nó cung cấp bao quát toàn diện khoa học cơ sở cũng như hướng dẫn có thẩm quyền về các khía cạnh thực tế của chẩ [...]
Middleton Nguyên lý và thực hành lâm sàng Dị ứng tiếp tục truyền thống vững chắc trong việc cung cấp phạm vi toàn diện về khoa học cơ bản hiện đại, cũng như hướng dẫn có thẩm quyền về các khái niệm lâm sàng của chẩn đoán và quản lý các chứng dị ứng. Cung cấp thông tin kịp thời phù hợp với các nhà lâm sàng và các nhà nghiê [...]
1 2 10 / 11 Bài
error: