You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Nhóm: Basic Sciences

1 2 3 25 10 / 247 Bài
Netter Hình minh họa Y khoa: Hệ thống Nội tiết, Phiên bản 2

Netter Hình minh họa Y khoa: Hệ thống Nội tiết, Phiên bản 2

Hệ thống nội tiết, Phiên bản 2 cung cấp một hướng dẫn ngắn gọn và trực quan về giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh của các tuyến nội tiết. Tập này trong Bộ sưu tập minh họa y khoa Netter ("Sách xanh" của CIBA) đã được Tiến sĩ William F. Young, Jr. mở rộng và sửa đổi để phản ánh nhiều tiến bộ thú vị đã được thực hiện trong l [...]
Giải phẫu cắt lớp CT-MRI tiếng Việt, trọn bộ 3 cuốn [PDF]

Giải phẫu cắt lớp CT-MRI tiếng Việt, trọn bộ 3 cuốn [PDF]

Cuốn sách “Giải phẫu cắt lớp CT-MRI” được biên dịch từ cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy, 3rd. Sách nổi tiếng bởi những hình ảnh minh họa tuyệt vời và thông tin rất ngắn gọn và thiết thực, ấn bản thứ ba của bộ sách tham khảo giải phẫu học kinh điển này phản ánh những tiến bộ mới nhất trong công nghệ thăm dò và chẩn đo [...]
Snell Giải phẫu học lâm sàng định khu, Phiên bản 10

Snell Giải phẫu học lâm sàng định khu, Phiên bản 10

Được ca ngợi về tổ chức rõ ràng và nhất quán, minh họa năng động và nhấn mạnh vào các ứng dụng lâm sàng, Snell Giải phẫu học lâm sàng theo định khu với cách tiếp cận thân thiện với người dùng để cung cấp một tài nguyên học tập và giảng dạy đã được chứng minh về ứng dụng thực tế của giải phẫu.   Lý tưởng cho các chương tr [...]
[Pollard và cs] Sinh học tế bào toàn tập, Phiên bản 3 [2019]

[Pollard và cs] Sinh học tế bào toàn tập, Phiên bản 3 [2019]

Phiên bản thứ 3 rất được mong đợi của Sinh học tế bào cung cấp nội dung minh họa toàn diện, được viết rõ ràng và phong phú cho sinh viên ngày nay, tất cả đều ở định dạng thân thiện với người dùng. Liên quan đến cả nghiên cứu và thực hành lâm sàng, nguồn tài nguyên phong phú này bao gồm các nguyên tắc chính của chức năng tế [...]
Miễn dịch học lâm sàng – Nguyên tắc và thực hành, Phiên bản 5 [2019]

Miễn dịch học lâm sàng – Nguyên tắc và thực hành, Phiên bản 5 [2019]

Theo kịp những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực phức tạp này với Phiên bản miễn dịch học lâm sàng lần thứ 5: Nguyên tắc và thực hành. Phiên bản sửa đổi đáng kể này của Tiến sĩ. Robert R. Rich, Thomas A. Fleisher, William T. Shearer, Harry W. Schroeder, Jr., Anthony J. Frew và Cornelia M. Weyand, cung cấp hướng dẫn có thẩm q [...]
Dịch tễ học Những kiến thức trên mức căn bản [Phiên bản 4]

Dịch tễ học Những kiến thức trên mức căn bản [Phiên bản 4]

Viết cho những người quen thuộc với các chiến lược cơ bản của dịch tễ học phân tích, Dịch tễ học: Kiến thức nâng cao đưa người đọc qua một cuộc thảo luận chặt chẽ hơn về các khái niệm và phương pháp dịch tễ học chính như thiết kế nghiên cứu, các biện pháp liên kết, đánh giá nghiên cứu, v.v. Với các ví dụ thực tế xuyên suố [...]
Căn bản về Dịch tễ học trong Y tế công cộng [Phiên bản 4]

Căn bản về Dịch tễ học trong Y tế công cộng [Phiên bản 4]

Căn bản về dịch tễ học trong y tế công cộng, Phiên bản thứ tư kết hợp lý thuyết và thực hành trong việc trình bày các khái niệm dịch tễ học truyền thống và mới. Phạm vi rộng, văn bản mở ra với năm chương bao gồm các khái niệm dịch tễ học và nguồn dữ liệu cơ bản. Một sự nhấn mạnh chính được đặt vào thiết kế nghiên cứu, với [...]
Truyền thông Sức khỏe: Các chiến lược và kỹ năng cho kỷ nguyên mới

Truyền thông Sức khỏe: Các chiến lược và kỹ năng cho kỷ nguyên mới

Được thiết kế để giảng dạy đại học trên một loạt các chuyên ngành hoặc chuyên khoa về khoa học sức khỏe, giáo dục sức khỏe, y tế công cộng và quản lý y tế, cũng như các ngành y tế lâm sàng bao gồm điều dưỡng, y tế đồng minh và y khoa, phiên bản đầu tiên mới này sẽ giới thiệu cho sinh viên của bạn những điều cơ bản của truy [...]
Dược lý trị liệu cho Y sĩ và Điều dưỡng hành nghề

Dược lý trị liệu cho Y sĩ và Điều dưỡng hành nghề

Nhận tất cả các nguyên tắc và nội dung dược lý bạn cần để trở thành người kê đơn an toàn và hiệu quả với tham khảo Lehne Dược lý trị liệu dành cho các y sĩ và điều dưỡng. Văn bản mới này được xây dựng trên cùng một nền tảng vững chắc về nội dung được giải thích rõ ràng, cập nhật và lâm sàng như sách giáo khoa Lehne cấp đại [...]
[Palazzo] Thực hành giải phẫu bệnh học ngoại khoa vú

[Palazzo] Thực hành giải phẫu bệnh học ngoại khoa vú

Thực hành Giải phẫu bệnh học Ngoại khoa tuyến vú là một hướng dẫn toàn diện và dễ tiếp cận cho các nhà nghiên cứu bệnh học và thực tập sinh. Nó cung cấp cho các nhà giải phẫu bệnh học những kiến ​​thức và công cụ cần thiết để điều hướng các trường hợp vú và hệ thống phân loại thường thấy và không phổ biến trong thực hành h [...]
1 2 3 25 10 / 247 Bài
error: