You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[Bài giảng] Siêu âm chẩn đoán đau bụng cấp ở người lớn

Tên tài liệu: Siêu âm chẩn đoán đau bụng cấp ở người lớn

Biên soạn: Bs Nguyễn Quang Trọng

Trình bày tại Hội nghị siêu âm toàn quốc 2018

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

PDF/PPT, 88 Trang/Slides – 19MB| Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký tài khoản

NHẬN XÉT

error: