Atlee Các biến chứng Gây mê 2e

[Trường Y Harvard] Căn bản về Gây mê ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Bài giảng Lâm sàng Gây mê 4e
Oxford Giáo trình Gây mê tim mạch – lồng ngực
Các trường hợp lâm sàng Gây mê – tái bản lần thứ 4
Atlee Các biến chứng Gây mê 2e

 Cuốn sách này trình bày chi tiết tất cả các biến chứng có thể gặp phải trong thực hành lâm sàng. Phạm vi của cuốn sách đã được mở rộng để bao quát các môi trường hồi sức. Các tác giả được cả thế giới biết đến đã giải thích bản chất, khả năng và nguyên nhân của từng vấn đề, sau đó hướng dẫn bạn các biện pháp điều trị thích hợp. 

– Mỗi loại biến chứng được thảo luận trong một chương riêng để giúp người đọc nhanh chóng tìm thấy và nghiên cứu chủ đề mà mình yêu thích.

– Cách bố trị thuận tiện cho tra cứu với các chương ngắn trong những cột hẹp giúp tìm kiếm nhanh hơn.

– Các báo cáo trường hợp lâm sàng mô phỏng các tình huống thực tế để làm ví dụ cho mỗi loại biến chứng.

– Các tiêu chuẩn an toàn, các hướng dẫn của Hiệp hội gây mê Hoa Kỳ ASA, và các phương pháp phòng ngừa được thảo luận trong mỗi chương để tránh các biến chứng này lặp lại hoặc xảy đến trong tương lai.

– Các gợi ý cho các tài liệu tham khảo thêm cho phép người đọc tìm thấy các tài liệu để nghiên cứu chi tiết hơn.


THÔNG TIN

Complications in Anesthesia (Second Edition) 

Copyright © 2017 Elsevier Inc. 

All rights reserved 

Edited by: John L. Atlee, MD 

ISBN: 978-1-4160-2215-2

 

Định dạng Ebook: PDF – 18 MB – 1020 Trang – sachyhoc.com

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0