Trang chủY tế công cộngQuản lý Chất lượng Y tế

An toàn người bệnh: Điều tra và báo cáo các sự cố lâm sàng nghiêm trọng, ấn bản 2023

Các tình huống lâm sàng về an toàn thuốc, ấn bản 2023
An toàn người bệnh: Điều tra và báo cáo các sự cố lâm sàng nghiêm trọng, ấn bản 2023
Nguyên tắc và Thực hành Lọc máu của Henrich, ấn bản thứ 5
Cẩm nang về Chất lượng, Kết cục chăm sóc sức khoẻ và an toàn người bệnh của SAGES, ấn bản 2022
Giáo dục về Chất lượng chăm sóc và an toàn dành cho điều dưỡng, ấn bản thứ 3

Ấn bản thứ hai của cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt này, ấn bản đầu tiên cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tiến hành điều tra sự cố trong chăm sóc ban đầu, đã được sửa đổi và cập nhật kỹ lưỡng trong suốt để phản ánh danh pháp hiện tại cho các khía cạnh khác nhau của quá trình điều tra ở Anh và định dạng mới nhất để báo cáo sự cố.

Các tính năng chính:

Giải thích cách nhận biết một sự cố lâm sàng nghiêm trọng, cách tiến hành điều tra phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) và cách thức và thời điểm áp dụng RCA
Bao gồm các khía cạnh kỹ thuật của nhận dạng sự cố nghiêm trọng và viết báo cáo
Bao gồm rất nhiều lời khuyên thiết thực và ‘mẹo hàng đầu’, bao gồm cách quản lý những cạm bẫy phổ biến khi viết báo cáo
Cung cấp lời khuyên thiết thực cũng như một số công cụ mới và sáng tạo để giúp làm cho quy trình RCA dễ thực hiện hơn
Khám phá các yếu tố con người quan trọng nhất trong các sự cố lâm sàng một cách chi tiết, với nhiều ví dụ và nghiên cứu trường hợp được thực hiện cũng như các báo cáo và phân tích mẫu chuyên sâu.
Tại thời điểm giám sát quy định ngày càng tăng và rủi ro pháp lý y tế, trong đó việc không quản lý phù hợp có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cả tổ chức dịch vụ và cá nhân liên quan, cuốn sách ngắn gọn và thuận tiện này tiếp tục cung cấp một lớp học tổng thể cho bất kỳ ai thực hiện RCA và nhằm chứng minh sự cải thiện học tập và dịch vụ để ứng phó với các sự cố lâm sàng nghiêm trọng.
Đây là cuốn sách cần thiết cho bất kỳ đầu mối lâm sàng hoặc quản trị nào trong chăm sóc ban đầu, bao gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ lâm sàng. Nó cũng cung cấp những hiểu biết có giá trị cho bất kỳ bác sĩ lâm sàng nào đang được đào tạo hoặc làm việc tại các cơ sở y tế, những người muốn hiểu các sự cố lâm sàng nghiêm trọng được điều tra và quản lý như thế nào.

TRÍCH DẪN__
Patient Safety: Investigating and Reporting Serious Clinical Incidents [Team-IRA]
Russell Kelsey
Year:
2023
Edition:
2
Publisher:
CRC Press
Language:
English
Pages:
237 / 250
ISBN 10:
1032382171
ISBN 13:
9781032382173

 

Download eBook: Định dạng PDF, 10 MB – 250 trang – Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM