You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

John Lore – Atlas Phẫu thuật đầu cổ, toàn tập 4e

Completely revised and expanded, the fourth edition of this popular atlas has been updated to include the latest techniques and most current developments in the field. Features over 1400 detailed illustrations; full-color design; new chapters on microvascular surgery, skull base surgery and endoscopic sinus surgery; and a greatly expanded section on the neck.


Uses more than 1400 outstanding illustrations to capture the preferred techniques of 39 world leaders in head and neck surgery.
Explores everything from head and neck imaging through emergency procedures…diagnostic endoscopy… and a full range of operative procedures for every condition encountered in head and neck surgery.
Presents 3 brand-new chapters and 20 extensively revised chapters encompassing all of the most recent advances in head and neck surgery.
Covers hot topics such as microvascular surgery · endoscopic sinus surgery · skull base surgery · and selective neck dissection.

About the Author
John Lore, MD, Medical Director, The Head and Neck Center at Sister’s Hospital, Buffalo, NY; and Jesus Medina, MD, Professor and Chairman, Department of Otolaryngology, University of Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City, OK

CHI TIẾT SÁCH___
An Atlas of Head and Neck Surgery 4th Edition Vol I + II
by John M. Lore (Author), Jesus Medina (Author)
Hardcover: 1215 pages
Publisher: Saunders; 4 edition (September 3, 2014)
Language: English
ISBN-10: 0721673198
ISBN-13: 978-0721673196
Product Dimensions: 8.8 x 2.8 x 11.2 inches
Shipping Weight: 10.6 pounds

Định dạng sách: PDF – 866 MB (Tập 1 + 2)

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký tài khoản

               Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

TÀI KHOẢN BMJ BEST PRACTICE BẢN QUYỀN CÁ NHÂN *

CHỈ VỚI 299.000 VNĐ/NĂM 6.500.000 VNĐ/NĂM

>> BẢN QUYỀN WEB + ỨNG DỤNG ANDROID/IOS/IPADOS <<<

TÊN ĐĂNG NHẬP & EMAIL TÙY CHỌN

*Chương trình áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên chứng cứ tốt nhất thế giới, hơn cả Uptodate

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:  https://sachyhoc.com/bmj-best-practice/

LƯU Ý: Ghi rõ mã giảm giá BMJ299K trong nội dung chuyển khoản: Dang ky tk BMJ Best Practice 1 nam, Email của bạn, BMJ299K

Sau đó đính kèm ảnh xác minh giao dịch chuyển khoản vào email đăng ký.

___Hotline: 08.54.52.0689; dangky@sachyhoc.com___

Vui lòng đăng nhập để xem và tải sách, tài liệu từ Thư viện Medipharm!

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Hỗ trợ: 08.54.52.0689 – 0973.910.357

error: