Chuyên mục: Kỹ năng lâm sàng

1 2 3 7 12 / 79 Bài
Cuốn sách mới này được viết riêng cho sinh viên y khoa, bác sĩ cơ sở và các nhà giáo dục y tế muốn phát triển kỹ năng giao tiếp. Người đọc sẽ thấm nhuần sự hiểu biết nền tảng về yêu cầu của nhân văn, tham gia phát triển bản thâ [...]
Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn đơn giản về Hỏi bệnh (Khai thác bệnh sử, tiền sử) bằng cách đánh giá chi tiết từng triệu chứng, làm nổi bật những câu hỏi chính nào là quan trọng để hỏi và những khác biệt chính nào là cần thi [...]
Cuốn sách này là một nguồn tài nguyên vô giá cho tất cả những người tìm cách nâng cao trình độ thăm khám lâm sàng của họ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với việc đánh giá kỹ lưỡng và chẩn đoán chính xác, nó trang bị cho các [...]
OSCE* là một thành phần quen thuộc của các kỳ thi lâm sàng sau đại học trên toàn thế giới, mô phỏng các kịch bản lâm sàng để đánh giá các kỹ năng lâm sàng của ứng viên và một loạt các năng lực. Cuốn sách này sẽ kết hợp kiến thức [...]
Một cách tiếp cận giải phẫu, định hướng bệnh nhân để chẩn đoán thần kinh từ các bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng Mặc dù có những bước tiến trong các kỹ thuật hình ảnh thần kinh tiên tiến, những gì vẫn không đổi trong thực [...]
Phiên bản thứ hai của cuốn sách ngắn gọn, dễ đọc này được thiết kế cho các giáo viên lâm sàng muốn tinh chỉnh cách tiếp cận của họ để giảng dạy thái độ chuyên nghiệp và các kỹ năng cơ bản cho sinh viên y khoa. Các phần cốt lõi về [...]
Làm thế nào để thực hiện các xét nghiệm lâm sàng quan trọng, chẩn đoán hiệu quả và phát triển lý luận lâm sàng hợp lý? Kỹ năng lâm sàng, chẩn đoán và lý luận trình bày chi tiết các kỹ năng hỏi bệnh, khai thác bệnh sử và kiểm t [...]
Cho dù đó là một triệu chứng bạn đã bỏ qua trong một thời gian hoặc một cái gì đó giống như một cơn đau đột ngột sau khi ngã, cuốn sách điện tử này cho bạn biết nó có thể là gì và hành động cần thực hiện. Kiểm tra bất kỳ vấn đ [...]
Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, tất cả các hệ thống thông tin liên lạc chính của nghiên cứu y tế đã trải qua một sự thay đổi mang tính thời kỳ. Hiện tại, có một cái gì đó thiếu hệ thống, có thể dự đoán rằng điều này có thể kéo dài [...]
Cuốn sách không thể thiếu này đề cập lại các phương pháp thăm khám thần kinh theo một định dạng được điều chỉnh, sửa đổi và chuyên biệt cho bệnh lý hồi sức thần kinh. Được minh họa phong phú, cuốn sách này cung cấp một đánh giá l [...]
Seidel Hướng dẫn khám lâm sàng, Ấn bản lần thứ 9 cung cấp một cách tiếp cận chuyên nghiệp, lấy bệnh nhân làm trung tâm, duy nhất để khám lâm sàng và đánh giá sức khỏe. Phiên bản mới này tập trung nhiều hơn vào an toàn bệnh nhân, [...]
Một cách tiếp cận dựa trên tình huống hấp dẫn để tìm hiểu quy trình chẩn đoán trong y học lâm sàng. Từ triệu chứng đến chẩn đoán, Phiên bản thứ 4 cung cấp một quy trình từng bước dựa trên bằng chứng để đánh giá, chẩn đoán và điề [...]
1 2 3 7 12 / 79 Bài