Chuyên mục: Y tế công cộng

1 2 3 12 12 / 136 Bài
Không còn nghi ngờ gì nữa, y học hiện đại sẽ không tồn tại ở dạng hiện tại nếu không có tia X, được sử dụng rộng rãi để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Trong những năm gần đây, công nghệ hình ảnh y tế đã phát triển theo cấp số n [...]
Ấn bản thứ hai của cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt này, ấn bản đầu tiên cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tiến hành điều tra sự cố trong chăm sóc ban đầu, đã được sửa đổi và cập nhật kỹ lưỡng trong suốt để phản ánh danh pháp [...]
Quản lý dự án Y tế, Phiên bản thứ hai bao gồm những thay đổi đáng kể trong cả hướng Y tế và hướng quản lý dự án. Sự thay đổi đáng kể nhất trong Y tế là sự phổ biến của dữ liệu trực tuyến và nhu cầu bảo vệ nó. Cuốn sách giải thích [...]
Cuốn sách này giới thiệu quản lý tài chính trong bối cảnh tổ chức chăm sóc sức khỏe và môi trường chăm sóc sức khỏe rộng lớn hơn. Các chủ đề tài chính cốt lõi được đề cập - vốn lưu động, phân bổ nguồn lực và phân tích tài chính - [...]
Mục đích chính của Chăm sóc sức khỏe 4.0: Tin học y tế và Quản lý dữ liệu chính xác là cải thiện các dịch vụ do ngành chăm sóc sức khỏe cung cấp và mang lại kết quả có ý nghĩa cho bệnh nhân, Tin học liên quan bằng cách áp dụng dữ [...]
Cuốn sách này cung cấp kiến thức cơ bản về Tư duy thiết kế như một phương pháp, quy trình và triết lý. Nó trình bày các ví dụ và công cụ trường hợp Tư duy Thiết kế chu đáo cho các y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, cá [...]
Cuốn sách này xem xét sự phức tạp của thực hành công tác xã hội lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe ngày nay. Nó xác định nhiều khía cạnh tâm lý, xã hội, cảm xúc và tinh thần của bệnh thực thể ở người lớn. Cách tiếp cận này dựa trên [...]
Giáo trình bệnh tiểu đường: Nguyên tắc lâm sàng, quản lý bệnh nhân và các vấn đề sức khỏe cộng đồng (Phiên bản thứ 2) đề cập đến bệnh tiểu đường từ góc độ toàn diện, đa ngành. Mục đích của nó là tích hợp thông tin hiện đại về bện [...]
Nghiên cứu điển hình lâm sàng về an toàn thuốc cung cấp các kịch bản thực tế và mô phỏng về các vấn đề an toàn liên quan đến thuốc, bao gồm Phản ứng bất lợi của thuốc (ADR), sai sót kê đơn thuốc và Các vấn đề liên quan đến thuốc [...]
Ấn bản thứ ba về Giáo dục Chất lượng và An toàn cho Điều dưỡng này đã được cập nhật kỹ lưỡng cho sinh viên trong các chương trình Cao đẳng, Tú tài, Cấp tốc và Điều dưỡng hoàn thành BSN bậc đại học. Có một chương tập trung vào từn [...]
Một phương pháp điều trị dễ tiếp cận và mạnh mẽ để thiết kế và lập kế hoạch không gian để sử dụng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe Trong Kiến thức cơ bản về thiết kế chăm sóc sức khỏe, một nhóm các nhà giáo dục và học viên ki [...]
Hiểu về hiệu suất của bác sĩ giải quyết các lý do có thể khiến các bác sĩ hoạt động kém hiệu quả, bao gồm các lĩnh vực cụ thể như giáo dục và đào tạo, sức khỏe thể chất và tinh thần, khối lượng công việc, tính cách, văn hóa tổ ch [...]
1 2 3 12 12 / 136 Bài