Chuyên mục: Nghiên cứu Y Sinh

1 2 3 7 12 / 80 Bài
Cuốn sách này nhằm mục đích dạy các kỹ năng để đánh giá chất lượng của một bài báo y khoa. Nó tập trung vào các vấn đề và cạm bẫy có thể can thiệp vào tính hợp lệ của bài viết để người đọc biết những vấn đề cần tìm kiếm và làm th [...]
Kích thước mẫu cho các thử nghiệm lâm sàng, Phiên bản thứ hai, là một cuốn sách thực tế hỗ trợ các nhà nghiên cứu ước tính kích thước mẫu cho các thử nghiệm lâm sàng. Xuyên suốt cuốn sách, có các ví dụ chi tiết được làm việc để m [...]
Phiên bản thứ hai của một hướng dẫn rõ ràng và dễ tiếp cận để áp dụng số liệu thống kê trong thực hành tâm thần. Cuốn sách mô tả chuyên nghiệp các khái niệm thống kê bằng các thuật ngữ rõ ràng và đơn giản, với nội dung toán học t [...]
Giới thiệu về các thử nghiệm lâm sàng là một hướng dẫn từng bước ngắn gọn về các nguyên tắc và thực hành thử nghiệm lâm sàng cho những người nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng hoặc mới làm việc trên một thử nghiệm. Các thử nghiệm lâm [...]
Mục đích của chúng tôi là trang bị cho các nhà nghiên cứu y tế tất cả các công cụ cần thiết mà họ cần để tự tin áp dụng thống kê sinh học và giải thích ý nghĩa của chúng một cách chính xác. Cuốn sách này được viết như một cẩm nan [...]
Các yếu tố của thiết kế nghiên cứu lâm sàng, thống kê sinh học & nghiên cứu được thiết kế như một hộp công cụ cho các nhà nghiên cứu y sinh. Trọng tâm chính của cuốn sách là các ứng dụng trong nghiên cứu lâm sàng, và sẽ mang [...]
Một bác sĩ lâm sàng, bác sĩ phẫu thuật hoặc y tá cần biết bao nhiêu số liệu thống kê? Cuốn sách này cung cấp một cuốn cẩm nang thiết yếu để giúp thẩm định bằng chứng trong một bài báo khoa học, để thiết kế và giải thích kết quả n [...]
Cuốn sách này cung cấp một đánh giá hiện tại về Đạo đức Nghiên cứu Y học trên cơ sở toàn cầu. Cuốn sách bao gồm các chương phản ánh lịch sử và triết học và nhằm mục đích thúc đẩy một cuộc thảo luận về các khía cạnh gây tranh cãi [...]
Hướng dẫn bỏ túi ngắn gọn, dễ đọc này cung cấp cho các học viên y khoa, nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng ở mọi cấp độ nguồn tài nguyên hoàn hảo về Y học dựa trên bằng chứng (EBM). Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy EBM của [...]
Đánh giá có hệ thống trong Nghiên cứu sức khỏe Khám phá điểm tiên tiến của các đánh giá có hệ thống trong chăm sóc sức khỏe Trong ấn bản thứ ba này của cuốn sách Đánh giá có hệ thống cổ điển, hiện có tiêu đề Đánh giá có hệ thống [...]
Cuốn sách này, là tập đầu tiên của Nghiên cứu Ứng dụng Y sinh, tóm tắt các công nghệ mới nổi trong chăm sóc sức khỏe. Cuốn sách đánh giá những tiến bộ trong khoa học y sinh về gen, miễn dịch học, tế bào gốc, kỹ thuật mô, công ngh [...]
Trong khi các nhóm nghiên cứu đang cung cấp những kiến ​​thức phù hợp và có giá trị cho việc nâng cao sức khỏe, vẫn chưa có một sổ tay có cấu trúc và lĩnh vực nghiên cứu nâng cao sức khỏe riêng biệt. Cuốn sổ tay "hiện đại" kịp th [...]
1 2 3 7 12 / 80 Bài