100 trường hợp lâm sàng Ngoại khoa 2e

100 trường hợp lâm sàng Ngoại khoa trình bày 100 kịch bản đòi hỏi phải điều trị phẫu thuật thường thấy bởi sinh viên y khoa và bác sĩ tại phòng cấp cứu hoặc phòng khám ngoại trú. Một bản tóm tắt ngắn gọn về bệnh sử của bệnh nhân, thăm khám lâm sàng, và xét nghiệm ban đầu, bao gồm cả hình ảnh ở những nơi có liên quan -Tiếp theo là câu hỏi về chẩn đoán và quản lý của từng trường hợp. Câu trả lời bao gồm thảo luận chi tiết về từng chủ đề, với minh hoạ thêm khi thích hợp, cung cấp một sự trợ giúp cần thiết cũng như một hướng dẫn thực tế cho sinh viên và bác sĩ.

Ra các quyết định lâm sàng nhanh chóng và thích hợp, và lựa chọn các hành động tốt nhất để có kết quả là là một trong những phần quan trọng nhất và đầy thách thức của quá trình đào tạo để trở thành một bác sĩ. Những trường hợp thật như cuộc sống sẽ dạy cho sinh viên và các bác sĩ mới nhận ra những điều kiện ngoại khoa quan trọng, và giúp phát triển kỹ năng chẩn đoán và quản lý của họ.

THÔNG TIN
100 Cases in Surgery, Second Edition
by James Gossage, Bijan Modarai , Arun Sahai , Richard Worth , Kevin G Burnand
Price: $34.15
Series: 100 Cases
Paperback: 247 pages
Publisher: CRC Press; 2 edition (December 12, 2013)
Language: English
ISBN-10: 1444174274
ISBN-13: 978-1444174274
Product Dimensions: 0.5 x 7 x 9.8 inches
Shipping Weight: 14.9 ounces

TẢI SÁCH
PDF – 16 MB – 247 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đăng ký Tài khoản.

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: