Slonim Pollack – Giáo trình Hồi sức Nhi khoa

Pediatric Critical Care Medicine

Giới thiệu những thông tin toàn diện và liên kết chặt chẽ các lĩnh vực sinh lý học, sinh lý bệnh học và các vấn đề lâm sàng, Y học hồi sức Nhi khoa là tham khảo nòng cốt và là chuẩn mực dành cho các chuyên gia cấp cứu hồi sức Nhi khoa ở mọi cấp độ đào tạo. 

Nó cung cấp một sự chuẩn bị xuyên suốt cho các quá trình ôn thi cấp chứng chỉ chuyên khoa hoặc xin cấp lại chứng chỉ hành nghề và cung cấp một tham khảo sẵn sàng cho những vấn đề cụ thể trong những tình huống lâm sàng.

+ Một chuyên đề mở rộng về sinh lý học và sinh lý học các hệ thống cơ quan trong cơ thể và cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định lâm sàng. 
+ Các chủ đề khác nhấn mạnh các rối loạn của mỗi hệ thống cơ quan thường phải đối mặt trong thực hành ICU Nhi khoa. 
+ Các chương lâm sàng toàn diện và được thiết kế để có thể tham khảo nhanh chóng.
+ Một số lượng lớn các hình ảnh minh họa và bảng biểu được thêm vào để bổ trợ cho văn bản.
 
TÓM TẮT
Pediatric Critical Care Medicine
Anthony D. Slonim, Murray M. Pollack
Hardcover: 944 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;
1 edition (January 11, 2006)
Language: English
ISBN-10: 0781794692
ISBN-13: 978-0781794695
TẢI SÁCH
CHM – 38 MB – 944 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/I7OC64TPCQ/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: