Sinh lý học Thần kinh Lâm sàng 3e

Sinh lý học thần kinh lâm sàng, ấn bản thứ 3 sẽ tiếp tục truyền thống của hai phiên bản trước bằng cách cung cấp một tổng quan mang tính mô phạm nhưng dễ hiểu, giới thiệu về điện sinh học trong 3 phần hữu ích cho cả các nhà nghiên cứu cũng như các bác sĩ lâm sàng. 

Phần đầu tiên mô tả phân tích các dạng sóng điện sinh. Phần hai mô tả các phương pháp và kỹ thuật thử nghiệm điện sinh khác nhau. Phần thứ ba, mặc dù xuất hiện trong thời lượng ngắn, bao gồm các khuyến nghị của phức hợp triệu chứng và các thực thể bệnh bằng cách sử dụng điện não đồ, điện thế gợi, và các nghiên cứu dẫn truyền thần kinh.

Đây là một cuốn sách lý tưởng cho các chuyên gia lâm sàng thần kinh, chuyên gia sinh lý học thần kinh cũng như các nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này.

THÔNG TIN
Clinical Neurophysiology Third Edition
Daube, Jasper R., MD, Professor of Neurology, Mayo Clinic College of Minnesota, Rochester, MN, Daube, Jasper R., MD, Professor of Neurology, Mayo Clinic College of Minnesota, Rochester, MN, Rochester, MN and Rubin, Devon I., MD, Professor of Neurology, Mayo Clinic, Jacksonville, FL
ISBN13: 9780195385113
ISBN10: 019538511X
Hardback, 928 pages Apr 2009
Price: $145.00

TẢI SÁCH
PDF – 12 MB – 928 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/DXB40ZCPH6/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: