Nelson Giáo trình Nhi khoa 20e

Trong suốt hơn 75 năm qua, Nelson Giáo trình Nhi khoa tiếp tục giữ vững thương hiệu của tham khảo không thể thay thế trong lĩnh vực này, cung cấp các câu trả lời tốt nhất cho việc chăm sóc bệnh nhân nhi khoa. Bao quát những tiến bộ mới trong khoa học cũng như nghệ thuật lâu đời của thực hành nhi khoa, tài liệu tham khảo kinh điển này cung cấp các thông tin cần thiết mà các học viên và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe trẻ em trên toàn thế giới cần phải hiểu để giải quyết có hiệu quả các phạm vi rất lớn của sinh học , tâm lý, xã hội và các vấn đề mà trẻ em và thanh thiếu niên của chúng ta có thể phải đối mặt. 

Các chương hoàn toàn mới và được sửa đổi toàn diện trong suốt cuốn sách đảm bảo rằng bạn có những thông tin mới nhất về chẩn đoán và điều trị các bệnh nhi dựa trên các khuyến nghị và phương pháp luận mới nhất.

Phiên bản thứ 20 được cập nhật toàn diện và in thành hai tập, với rất nhiều điểm mới và tính năng mới trong phương pháp tiếp cận chẩn đoán và điều trị hầu hết các rối loạn và bệnh lý ở bệnh nhân nhi khoa. Chắc chắn nó sẽ là tham khảo lý tưởng dành cho các chuyên gia nhi khoa, bác sĩ nội trú, học viên sau đại học cũng như sinh viên Y đa khoa các năm cuối.


TRÍCH DẪN

Nelson Textbook of Pediatrics, 2-Volume Set, 20e 

by Robert M. Kliegman MD, Bonita M.D. Stanton MD, Joseph St. Geme MD, Nina F Schor MD PhD

True PDF, Bookmarked and Indexed

Hardcover: 3888 pages

Publisher: Elsevier; 20 edition (16 Jun. 2015)

Language: English

ISBN-10: 1455775665

ISBN-13: 978-1455775668

TẢI SÁCH

PDF – 99 MB – 3888 TRANG

Tải sách chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký tài khoản

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: