Gould, Giải phẫu học lâm sàng bỏ túi

Clinical Anatomy for Your Pocket

Cuốn sách lật bỏ túi này là một tài liệu tham khảo phụ trợ hàng đầu giúp sinh viên và các bác sĩ lâm sàng ôn tập và là một công cụ nghiên cứu giải phẫu tổng quát ở người với một sự tập trung mạnh mẽ vào các chủ đề năng suất cao. 

Nó bao gồm những thông tin cần thiết tối thiểu cho khóa học và ôn thi vấn đáp lâm sàng trong một định dạng ngắn gọn giúp tham chiếu nhanh chóng , với các bảng và điểm quan trọng, bao gồm các quy tắc dễ nhớ (“mẹo nhớ”) và giới thiệu một bảng các thuật ngữ. Đây là một tham chiếu “chỉ các sự kiện” giúp sinh viên chuẩn bị hiệu quả nhất cho các kỳ thi và cung cấp nội dung trong một kích thước bỏ túi dễ dàng mang theo bất cứ đâu trong túi áo Blue của bạn.

Được sắp xếp theo khu vực hệ thống cơ quan với sự liên hệ lâm sàng thích hợp, cho vừa túi áo của bạn với một chỉ mục mạnh mẽ, hỗ trợ trong việc tiếp cận thông tin. Đây là cuốn sách bỏ túi lý tưởng cho sinh viên Y khoa, sinh viên nha khoa, và điều dưỡng và các bác sĩ nội trú lâm sàng ngoại khoa.

TÓM TẮT
Clinical Anatomy for Your Pocket
Douglas J. Gould
Price: $29.45
Spiral-bound: 224 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins (September 16, 2008)
Language: English
ISBN-10: 0781791936
ISBN-13: 978-0781791939

TẢI SÁCH
PDF – 224 TRANG – 4 MB
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/QHL5GBS8S2/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: