Chẩn đoán và Điều trị Cơ xương khớp 3e

Tham khảo cập nhật và đáng tin cậy nhất có sẵn về cơ xương khớp.

Ấn bản thứ 3 của tham khảo nhanh được tin cậy này bao gồm mọi thứ mà bạn cần để theo kịp những phát triển mới nhất trong lĩnh vực này – được trình bày trong một định dạng thống nhất CURRENT. Một tham khảo thực tế dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ban đầu, đơn giản hóa những bệnh lý và rối loạn cơ xương khớp khó quản lý, chẳng hạn như viêm khớp, lupus và sarcodosis.

Cập nhật trong ấn bản mới này :
– Các hình ảnh màu mới
– Các chương mới về Di truyền học lâm sàng, Các hội chứng do thuốc, Và các bệnh lý cơ chuyển hóa
– Bao quát toàn bộ các rối loạn cơ xương khớp
– Giải thích đầy đủ các rối loạn phổ biến và chủ yếu trong miễn dịch học lâm sàng
– Các chương tóm lược đáp ứng nhu cầu của các học viên và các bác sĩ lâm sàng
– Phần đầu tiên nhấn mạnh các triệu chứng về khớp phổ biến nhưng khó chẩn đoán, và cung cấp phương pháp tiếp cận bệnh nhân chủ chốt.

TRÍCH DẪN
Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology, Third Edition (LANGE CURRENT Series)
by John Imboden, David Hellmann, John Stone
Price : $66.07
Series: LANGE CURRENT Series
Paperback: 600 pages
Publisher: McGraw-Hill Professional; 3 edition (January 22, 2013)
Language: English
ISBN-10: 0071638059
ISBN-13: 978-0071638050
Product Dimensions: 9.1 x 7.3 x 1 inches
Shipping Weight: 2.1 pounds

TẢI SÁCH
PDF – 12 MB – 600 TRANG
Tải xuống chỉ có sẵn cho thành viên đã đăng ký
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: