Nhóm: Pediatrics and Neonatology

1 2 3 6 10 / 53 Bài
Chẩn đoán và điều trị trực quan trong Nhi khoa 3e

Chẩn đoán và điều trị trực quan trong Nhi khoa 3e

Quickly identify pediatric disorders and begin appropriate treatment! Visual Diagnosis and Treatment in Pediatrics, 3rd Edition, is conveniently organized by prese ...
Dược điển Anh BNF cho trẻ em 2018-2019

Dược điển Anh BNF cho trẻ em 2018-2019

BNF cho trẻ em (BNFC) 2018-2019 cung cấp thông tin thiết thực cần thiết cho tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tham gia vào việc kê toa, pha chế, theo dõi và ...
Bài giảng Nhi khoa – Đại học Y Hà Nội

Bài giảng Nhi khoa – Đại học Y Hà Nội

Cuốn sách này là tài liệu học tập cho sinh viên Y khoa, được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa cũng như bác sĩ định hướng chuyên khoa Nh ...
Caffey Chẩn đoán Hình ảnh Nhi khoa 13e, toàn tập

Caffey Chẩn đoán Hình ảnh Nhi khoa 13e, toàn tập

Suốt hơn 70 năm, Caffey Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa đã trở thành một tham khảo toàn diện dành cho các bác sĩ X-Quang, với sự bao quát toàn diện tất cả các khía cạn ...
Rogers Giáo trình Hồi sức nhi khoa 5e

Rogers Giáo trình Hồi sức nhi khoa 5e

Roger Giáo trình hồi sức nhi khoa phiên bản thứ 5, tiếp tục truyền thống là tham khảo tiêu chuẩn trong lĩnh vực này. Trong hơn 25 năm, người đọc đã sử dụng cuốn sá ...
[2018] Nelson Liệu pháp kháng khuẩn ở Nhi khoa 24/e

[2018] Nelson Liệu pháp kháng khuẩn ở Nhi khoa 24/e

Tài nguyên bán chạy nhất và được sử dụng rộng rãi này cung cấp thông tin vô giá  về liệu pháp kháng sinh ở nhi khoa với nội dung và hình thức thân thiện, dễ ...
Bệnh học Tiêu hóa, Gan mật Nhi khoa 4e

Bệnh học Tiêu hóa, Gan mật Nhi khoa 4e

  Đây là tham khảo chứa mọi thứ bạn cần để điều trị tất cả các bệnh lý tiêu hóa gan mật Nhi khoa. Tiến sĩ Wyllie và Hyams cùng hơn 80 chuyên gia trong lĩnh v ...
Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa 1e

Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa 1e

Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa đã được công nhận rộng rãi trong gần hai thập kỷ. Ngày nay chương trình đào tạo giải phẫu bệnh yêu cầu cần có tài nguyên giáo dụ ...
Giáo trình Tiêu hóa và Dinh dưỡng Nhi khoa

Giáo trình Tiêu hóa và Dinh dưỡng Nhi khoa

Với việc sử dụng một phương pháp tiếp cận toàn diện đến chủ đề này, cuốn sách này cung cấp một tổng quan toàn diện, súc tích và thống nhất phản ánh các vấn đề tiê ...
Sổ tay Tóm lược Lâm sàng Nhi khoa

Sổ tay Tóm lược Lâm sàng Nhi khoa

Mọi thứ mà một bác sĩ Nội trú hay thầy thuốc lâm sàng cần-phải-biết về lâm sàng Nhi khoa trong một định dạng gạch đầu dòng súc tích ngắn gọn.  Được viết bởi một đ ...
1 2 3 6 10 / 53 Bài
error: