Nhóm: Medical Education

1 2 3 10 / 24 Bài
Tiếng anh đàm thoại dành cho y tá

Tiếng anh đàm thoại dành cho y tá

Hiện nay người nước ngoài sang sinh sống tại Việt Nam rất đông. Nhữ ng vấn đề về sức khỏe cũng cần được chú ý hơn: Cuốn sách Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Y ...
Xây dựng Mô hình trong Nghiên cứu Y khoa

Xây dựng Mô hình trong Nghiên cứu Y khoa

\ Sự chặt chẽ cẩn thận đối với việc thiết kế các giai đoạn III của thử nghiệm ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng áp dụng được cho nghiên cứu y học trong các lĩnh ...
Armin, Phương pháp học tập ở Trường Y

Armin, Phương pháp học tập ở Trường Y

Làm thế nào để học tập tại Trường Y cung cấp một phương pháp triệt để và toàn diện để nghiên cứu các môn khoa học cơ bản ở trường Y. Hệ thống phương pháp học tập ...
Những gì Họ không Dạy Bạn ở Trường Y

Những gì Họ không Dạy Bạn ở Trường Y

Trong quá trình đào tạo y khoa có một số nhiệm vụ không được dạy ở trường y cũng không phải trong các sách tham khảo thông thường.  Có một số kỹ năng mà sinh viên ...
Brian Freeman, Hướng dẫn chọn Chuyên ngành Y khoa 3e

Brian Freeman, Hướng dẫn chọn Chuyên ngành Y khoa 3e

Cuốn sách mà tất cả các sinh viên y khoa phải đọc trước khi chọn chuyên ngành của họ. Hướng dẫn chọn chuyên ngành Y khoa cung cấp cho sinh viên các thông tin cơ b ...
Bruce Hugman, Truyền thông trong chăm sóc y tế

Bruce Hugman, Truyền thông trong chăm sóc y tế

Đây là một tài liệu tập huấn về truyền thông cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe . Văn bản này là một hướng dẫn đào tạo thực hành về truyền thông và làm thế nào ...
Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Giáo dục Sức khỏe, Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Trường học và Cộng đồng 3e

Các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và cung cấp các chương trình giáo dục sức khỏe hiệu quả đều có những điều cơ bản giống nhau, dù là trong lớp học, nơi làm vi ...
Jenicek Nền tảng của Y học Chứng cứ

Jenicek Nền tảng của Y học Chứng cứ

Được viết bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y học dựa trên chứng cớ, cuốn sách này khám phá những nguyên tắc logic được chính thức áp dụng cho các vấn đề lâm ...
Từ Dữ liệu Bệnh nhân đến Kiến thức Y học, Nguyên lý và thực hành Y Tin

Từ Dữ liệu Bệnh nhân đến Kiến thức Y học, Nguyên lý và thực hành Y Tin

Làm thế nào bạn có thể làm cho việc sử dụng các dữ liệu bệnh nhân tốt nhất để cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe? Ngày càng có nhiều thông tin về sức khỏe của bệ ...
Kaplan 100 tình huống lâm sàng về Y Đức

Kaplan 100 tình huống lâm sàng về Y Đức

Cuốn sách bao quát phạm vi của đạo đức và điều khoản hợp pháp xung quanh các vấn đề chính có thể được hỏi trong phần Y đức của bước 2 và 3 kỳ thi USMLE và  các kỳ ...
1 2 3 10 / 24 Bài
error: