Nhóm: Medical Atlas

1 2 3 4 10 / 39 Bài
Atlas lâm sàng Nội khoa 1e

Atlas lâm sàng Nội khoa 1e

2,000 illustrations enable fast and accurate visual diagnosis of more than 200 internal medicine conditions ”The Color Atlas of Internal Medicine is in the same ...
Chẩn đoán và điều trị trực quan trong Nhi khoa 3e

Chẩn đoán và điều trị trực quan trong Nhi khoa 3e

Quickly identify pediatric disorders and begin appropriate treatment! Visual Diagnosis and Treatment in Pediatrics, 3rd Edition, is conveniently organized by prese ...
Wintrobe Atlas Huyết học lâm sàng 2e

Wintrobe Atlas Huyết học lâm sàng 2e

First published in 2006, the bestselling Wintrobe’s Atlas of Clinical Hematologyhas now been comprehensively updated by a brand-new editorial team to bring you sta ...
Anderson Atlas lâm sàng Huyết học 2e

Anderson Atlas lâm sàng Huyết học 2e

This Second Edition of the acclaimed Anderson’s Atlas of Hematology has been thoroughly updated and revised based on the latest basic science and clinical findings ...
Atlas Các quy trình thực hành thiết yếu

Atlas Các quy trình thực hành thiết yếu

Atlas of Essential Procedures, by Michael Tuggy, MD and Jorge Garcia, MD, makes it easy to perfect the 52 procedures most commonly performed in the primary care se ...
Sổ Tay Phẫu Thuật Bằng Hình Vẽ – GS.TS. Nguyễn Khánh Dư

Sổ Tay Phẫu Thuật Bằng Hình Vẽ – GS.TS. Nguyễn Khánh Dư

Ngành phẫu thuật Việt Nam cũng như trên thế giới luôn phát t riển không ngừng. Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học khác, kỹ thuật mổ xẻ được cải tiến ...
Các kỹ thuật mổ Ngoại khoa, toàn tập

Các kỹ thuật mổ Ngoại khoa, toàn tập

Các kỹ thuật mổ trong ngoại khoa là một tham khảo toàn diện, bao gồm 2 quyển, một cuốn atlas ngoại khoa bao quát mọi khía cạnh của phẫu thuật, giúp bạn là m ...
Atlas 75 kỹ thuật khâu ngoại khoa

Atlas 75 kỹ thuật khâu ngoại khoa

Atlas các kỹ thuật khâu là tham khảo tuyệt vời trực quan giúp bạn tối ưu các kỹ thuật khâu vết thương/vết mổ bao trùm 75 kỹ thuật cần biết. Sách giới thiệu cá ...
Atlas Siêu âm Tim qua Thực quản 2e

Atlas Siêu âm Tim qua Thực quản 2e

Được triệt để cập nhật và mở rộng đáng kể trong lần xuất bản thứ hai, cuốn Atlas rất được hoan nghênh này là một tài liệu tham khảo toàn diện trên tất cả các khía ...
Cohen Clayman. Atlas Phẫu thuật Đầu Cổ

Cohen Clayman. Atlas Phẫu thuật Đầu Cổ

Atlas phẫu thuật đầu và cổ được biên soạn bởi các bác sĩ James I. Cohen và Gary L. Clayman, cung cấp một hướng dẫn trực quan và toàn diện giúp bạn làm chủ các quy ...
1 2 3 4 10 / 39 Bài
error: