Nhóm: Neurology

1 2 3 4 10 / 39 Bài
Simon et/al Thần kinh học lâm sàng 7e

Simon et/al Thần kinh học lâm sàng 7e

Một tổng quan toàn diện về các khoa học cơ sở và lâm sàng thần kinh học, sử dụng cách thức tiếp cận dựa trên triệu chứng. Không có một cuốn sách nào khác có sẵn ...
Bênh lý Hệ thần kinh trung ương, Từ thực nghiệm đến Lâm sàng

Bênh lý Hệ thần kinh trung ương, Từ thực nghiệm đến Lâm sàng

Các nhà thực nghiệm hàng đầu xem xét các mô hình động vật được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các phương pháp điều trị mới mạnh mẽ cho các bệnh lý thuộc h ...
Sổ tay Cấp cứu Nội khoa thần kinh dành cho Bác sĩ HSCC

Sổ tay Cấp cứu Nội khoa thần kinh dành cho Bác sĩ HSCC

Một cuốn sổ tay hữu ích cần có dành cho mọi khoa phòng cấp cứu thần kinh, các bác sĩ Nội trú thần kinh, nội trú Nội khoa... + Sự hướng dẫn nhấn mạnh dựa trên tri ...
Amato Russell, Các rối loạn thần kinh cơ

Amato Russell, Các rối loạn thần kinh cơ

Tất cả mọi thứ bạn cần biết về bệnh thần kinh cơ trong một cuốn sách súc tích đầy màu sắc. Các rối loạn Thần kinh cơ toàn diện nhưng ngắn gọn, đủ để phục vụ như m ...
Chẩn đoán Lâm sàng Định khu Thần kinh 6e

Chẩn đoán Lâm sàng Định khu Thần kinh 6e

Trong ấn bản thứ 6, cuốn giáo trình tuyệt hảo này cung cấp một phương pháp tiếp cận hệ thống đến việc định khu giải phẫu các vấn đề lâm sàng trong thực hành thần ...
Tiếp cận Ưu tiên trong Chẩn đoán phân biệt Nội khoa Thần kinh

Tiếp cận Ưu tiên trong Chẩn đoán phân biệt Nội khoa Thần kinh

Thần kinh học chủ yếu được đặc trưng bởi một loạt các bệnh dường như rất giống nhau và do đó rất khó để phân biệt giữa các bệnh đó với nhau, ngay cả với một người ...
Các Nguyên lý của Tâm lý học Thần kinh 2e

Các Nguyên lý của Tâm lý học Thần kinh 2e

Tập trung vào các ứng dụng và ví dụ lâm sàng, ấn bản thứ 2 của Các nguyên lý của Tâm lý học Thần kinh là một phương pháp tiếp cận linh hoạt và thú vị đến chủ đề n ...
Hình ảnh Cộng hưởng từ trong Đột Qụy

Hình ảnh Cộng hưởng từ trong Đột Qụy

Chụp cộng hưởng từ (MRI) cung cấp thông tin không xâm lấn về lưu lượng máu não, chuyển động của nước và các bất thường sinh hóa theo sau đột qụy.  Những tiến bộ ...
Scarabino Điện quang Thần kinh Cấp cứu

Scarabino Điện quang Thần kinh Cấp cứu

Cuốn sách được biên soạn cho các bác sĩ X quang cấp cứu và các chuyên gia lâm sàng thần kinh học.  Nó cung cấp thông tin toàn diện giúp người đọc hiểu đầy đủ các ...
David Perkin, Atlas Thần kinh học lâm sàng 3e

David Perkin, Atlas Thần kinh học lâm sàng 3e

Atlas Thần kinh học lâm sàng, được biên soạn bởi các bác sĩ David Perkin, Douglas C. Miller, Russell Lane, Maneesh C. Patel, and Fred H. Hochberg, cung cấp một bộ ...
1 2 3 4 10 / 39 Bài
error: