Nhóm: Gastroenterology and Hepatology

1 2 10 / 16 Bài
Zakim&Boyer Giáo trình Bệnh gan mật 7e

Zakim&Boyer Giáo trình Bệnh gan mật 7e

Get the authoritative, up-to-date information you need on liver disease from the 7th Edition of the most trusted reference worldwide. Covering both basic science a ...
Sherlock Bệnh lý gan mật toàn tập. 12/e

Sherlock Bệnh lý gan mật toàn tập. 12/e

Trong suốt 56 năm, hàng ngàn bác sĩ lâm sàng đã dành sự tin cậy tuyệt đối cho Sherlock Các bệnh lý hệ thống gan mật bởi sự cập nhật, thẩm quyền và toàn diện của nó ...
Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e

Yamada Giáo trình Tiêu hóa, toàn tập 6e

Giáo trình tiêu hóa của Yamada 20 năm qua là một trong những cuốn sách tham khảo về tiêu hóa toàn diện nhất, kết hợp một cách tiếp cận khoa học cơ bản với tư duy ...
Bệnh học Tiêu hóa, Gan mật Nhi khoa 4e

Bệnh học Tiêu hóa, Gan mật Nhi khoa 4e

  Đây là tham khảo chứa mọi thứ bạn cần để điều trị tất cả các bệnh lý tiêu hóa gan mật Nhi khoa. Tiến sĩ Wyllie và Hyams cùng hơn 80 chuyên gia trong lĩnh v ...
Chẩn đoán hình ảnh tiêu hóa căn bản 3e

Chẩn đoán hình ảnh tiêu hóa căn bản 3e

Hướng dẫn súc tích và thực tế này bao gồm tất cả các kiến thức cần biết ngày nay về chẩn đoán và thăm dò hình ảnh tiêu hóa . Được biên soạn trong một định dạng th ...
Sleisenger và Fordtran Bệnh học Tiêu hóa Gan mật toàn tập 9e

Sleisenger và Fordtran Bệnh học Tiêu hóa Gan mật toàn tập 9e

Sử dụng tối ưu các kỹ thuật, công nghệ và chiến lược điều trị mới nhất với Sleisenger và Fordtran - Bệnh học tiêu hóa gan mật ấn bản thứ 9. Một nguồn tham khảo kh ...
Nội soi tiêu hóa thực hành căn bản 6e

Nội soi tiêu hóa thực hành căn bản 6e

Nội soi tiêu hóa thực hành đã trở thành cuốn sách "vỡ lòng" cơ bản về nội soi trên toàn thế giới. Ấn bản mới này đã được sửa đổi và cập nhật toàn diện. Dựa trên k ...
Kaplowitz, Bệnh Gan do thuốc 2e

Kaplowitz, Bệnh Gan do thuốc 2e

Với hơn 4.100 tài liệu tham khảo, bệnh gan do thuốc gây ra sẽ là một tài liệu tham khảo vô giá cho các chuyên gia tiêu hóa, chuyên gia gan mật, bác sĩ gia đình, n ...
Yamada Giáo trình Tiêu hóa-Gan mật Lâm sàng 5e

Yamada Giáo trình Tiêu hóa-Gan mật Lâm sàng 5e

Hơn hai mươi năm qua, hàng triệu bác sĩ trên thế giới ngày càng trở nên phụ thuộc vào giáo trình Tiêu hóa lâm sàng của Yamada. Nó là một trong những cuốn sách tiê ...
Harrison, Lâm sàng Tiêu hóa Gan mật 2e

Harrison, Lâm sàng Tiêu hóa Gan mật 2e

Với một bộ sưu tập tuyệt vời của các chương liên quan đến tiêu hóa gan mật xuất hiện trong Nguyên tắc Nội khoa của Harrison , bản 18 , cuốn sách ngắn gọn và đầy m ...
1 2 10 / 16 Bài
error: