Nhóm: Diagnostic Imaging

1 12 13 14136 / 136 Bài
Caffey Chẩn đoán Hình ảnh Nhi khoa 12e, Toàn tập

Caffey Chẩn đoán Hình ảnh Nhi khoa 12e, Toàn tập

Từ năm 1945, Các chuyên gia X-Quang đã dựa vào Caffey Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa như là tham khảo toàn diện nhất và hướng dẫn có thẩm quyền cho mọi lĩnh vực của ...
Grainger&Allison X-Quang Chẩn đoán Căn bản 1e

Grainger&Allison X-Quang Chẩn đoán Căn bản 1e

Nhận được câu trả lời nhanh chóng bạn cần về mọi khía cạnh của X quang chẩn đoán và áp dụng chúng trong thực tiễn hàng ngày của bạn. Grainger & Diagnostic Rad ...
Rumack Siêu âm Chẩn đoán 5/e

Rumack Siêu âm Chẩn đoán 5/e

Siêu âm chẩn đoán, phiên bản thứ 5, được biên soạn bởi Carol M. Rumack, Stephanie R. Wilson, J.William Charboneau, và Deborah Levine, giới thiệu những ứng dụng ng ...
X-Quang Bụng dành cho SV Y khoa

X-Quang Bụng dành cho SV Y khoa

Cuốn sách Y khoa được đề xuất bởi Hiệp hội xuất bản Y khoa Anh quốc năm 2016. X-Quang Bụng dành cho sinh viên Y khoa là một tham khảo toàn diện cung cấp hướng d ...
Các thủ thuật X-Quang can thiệp 2e

Các thủ thuật X-Quang can thiệp 2e

Hơn 100 thủ thuật can thiệp, được minh họa bởi hơn 800 hình ảnh lâm sàng vượt trội, làm cho phiên bản thứ 2 của cuốn sách này trở thành một hướng dẫn thực hành tu ...
Siêu âm Cấp cứu tại điểm chăm sóc 2/e

Siêu âm Cấp cứu tại điểm chăm sóc 2/e

Với sự đóng góp từ các chuyên gia quốc tế được công nhận trong siêu âm cấp cứu, Siêu âm Cấp cứu tại điểm chăm sóc phiên bản thứ 2 kết hợp một thư viện phong phú c ...
1 12 13 14136 / 136 Bài
error: