Nhóm: Student Handbook

1 2 3 4 10 / 40 Bài
Sổ tay lâm sàng USMLE Step 3 2017-2018: 2-Book Set

Sổ tay lâm sàng USMLE Step 3 2017-2018: 2-Book Set

Publisher's Note: Products purchased from 3rd party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entities include ...
Giải phẫu học & Sinh lý học Trực quan 3/e

Giải phẫu học & Sinh lý học Trực quan 3/e

For courses in Two-Semester A&P. Using Art Effectively with the Most Visual Approach to A&P Visual Anatomy & Physiology combines a one-of-a-kind ...
Bản đồ tư duy dành cho sinh viên Y khoa

Bản đồ tư duy dành cho sinh viên Y khoa

Cuốn sách thú vị này sẽ là công cụ giúp bạn ghi nhớ và ôn tập, được thiết kế đặc biệt để giúp các bạn sinh viên y khoa ghi nhớ các dữ kiện lâm sàng thiết yếu, ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người 11e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người 11e

Cuốn sách này được biên soạn cho các khóa học 2 học kỳ về Sinh lý học và giải phẫu học. Đây là tham khảo toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết cho những người ...
Armin, Phương pháp học tập ở Trường Y

Armin, Phương pháp học tập ở Trường Y

Làm thế nào để học tập tại Trường Y cung cấp một phương pháp triệt để và toàn diện để nghiên cứu các môn khoa học cơ bản ở trường Y. Hệ thống phương pháp học tập ...
Những gì Họ không Dạy Bạn ở Trường Y

Những gì Họ không Dạy Bạn ở Trường Y

Trong quá trình đào tạo y khoa có một số nhiệm vụ không được dạy ở trường y cũng không phải trong các sách tham khảo thông thường.  Có một số kỹ năng mà sinh viên ...
Brian Freeman, Hướng dẫn chọn Chuyên ngành Y khoa 3e

Brian Freeman, Hướng dẫn chọn Chuyên ngành Y khoa 3e

Cuốn sách mà tất cả các sinh viên y khoa phải đọc trước khi chọn chuyên ngành của họ. Hướng dẫn chọn chuyên ngành Y khoa cung cấp cho sinh viên các thông tin cơ b ...
Bài giảng Lâm sàng Sản Phụ khoa 2e

Bài giảng Lâm sàng Sản Phụ khoa 2e

Bài giảng lâm sàng Sản Phụ khoa cung cấp một giới thiệu ngắn gọn về sản khoa và phụ khoa cho sinh viên y khoa và bác sĩ mới hành nghề.  Sáu phần của cuốn sách bao ...
Kochar, Lâm sàng Nội khoa cho Sinh Viên 5e

Kochar, Lâm sàng Nội khoa cho Sinh Viên 5e

Cuốn sách này là tài liệu lâm sàng lý tưởng cho sinh viên y khoa thuộc mọi cấp độ. Đây là một tham khảo rất đẹp, bố cục tuyệt vời và văn phong cực kỳ dễ hiểu, nhi ...
DeGowin Khám lâm sàng Chẩn đoán 9e

DeGowin Khám lâm sàng Chẩn đoán 9e

Không chỉ là một cuốn sách mô tả cách thực hiện việc khai thác bệnh sử và thăm khám thực thể, DeGowin còn hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng trong tư duy về các triệu c ...
1 2 3 4 10 / 40 Bài
error: