Nhóm: Physiology

1 2 3 10 / 25 Bài
Vander Sinh lý học Người 14e

Vander Sinh lý học Người 14e

Eric Widmaier (Boston University), Hershel Raff (Medical College of Wisconsin), and Kevin Strang (University of Wisconsin) have taken on the challenge of maintaini ...
Giải phẫu học & Sinh lý học Trực quan 3/e

Giải phẫu học & Sinh lý học Trực quan 3/e

For courses in Two-Semester A&P. Using Art Effectively with the Most Visual Approach to A&P Visual Anatomy & Physiology combines a one-of-a-kind ...
Ganong Ôn thi Sinh lý học 1e

Ganong Ôn thi Sinh lý học 1e

Dựa trên nội dung của Cuốn Ganong Ôn tập Sinh lý học Y khoa, ấn bản thứ 25, giáo trình hàng đầu thế giới về sinh lý học người, nguồn tài nguyên mới có thẩm quyền n ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người 11e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người 11e

Cuốn sách này được biên soạn cho các khóa học 2 học kỳ về Sinh lý học và giải phẫu học. Đây là tham khảo toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết cho những người ...
Các Khái niệm về Sinh Lý học Tim mạch 2e

Các Khái niệm về Sinh Lý học Tim mạch 2e

Trong ấn bản thứ 2, cuốn sách dễ hiểu này đã thiết lập một nền tảng cần thiết cho việc hiểu được các khái niệm cơ bản của chức năng tim mạch bình thường.  Các bạ ...
Hansen, Atlas Sinh lý học Người Netter

Hansen, Atlas Sinh lý học Người Netter

Cấu trúc và chức năng của các cơ quan trở nên sống động hơn bao giờ hết bởi 282 bản vẽ và lược đồ đầy tính nghệ thuật. Mỗi chương được bắt đầu bằng tổng quan qu ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học Người 8e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học Người 8e

Giáo trình này được biên soạn để giúp sinh viên phát triển một sự hiểu biết cơ bản, vững chắc về giải phẫu học và sinh lý học Người mà không cần phải trình bày qu ...
Martini Giải phẫu và Sinh lý Người căn bản 5e

Martini Giải phẫu và Sinh lý Người căn bản 5e

Cuốn giáo trình này cung cấp một sự bao quát sâu rộng và thống nhất cho tất cả các hệ thống trong cơ thể, trong khi vẫn đảm bảo được tính súc tích và ngắn gọn. Đi ...
Tiếp cận Lâm sàng Sinh lý học Hô hấp

Tiếp cận Lâm sàng Sinh lý học Hô hấp

Sinh lý học Hô hấp : Một cách tiếp cận lâm sàng cung cấp một sáng tạo mới mẻ trong học tập sinh lý học trong một chương trình giảng dạy dựa trên-hệ thống. Cuốn sá ...
Hình ảnh học Tim trong Điện Sinh lý học

Hình ảnh học Tim trong Điện Sinh lý học

Loạn nhịp tim là một nguyên nhân chính gây tử vong (7 triệu trường hợp mỗi năm trên toàn thế giới, 400.000 chỉ riêng tại Mỹ) và tàn tật. Tuy vậy, một phương thức ...
1 2 3 10 / 25 Bài
error: