Nhóm: Anatomy

1 2 3 4 30 / 32 Bài
Atlas Giải phẫu người – Rohen&Yokochi – Bản Tiếng Việt

Atlas Giải phẫu người – Rohen&Yokochi – Bản Tiếng Việt

Cuốn Atlas Giải phẫu hình màu này bao gồm các hình ảnh đầy màu sắc của giải phẫu tử thi thực tế, đi kèm với hình vẽ sơ đồ và chẩn đoán hình ảnh. Những bức ảnh mô ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học căn bản 9e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học căn bản 9e

Được thiết kế dành cho các khóa học một học kỳ, Seeley Căn bản về Giải phẫu và Sinh lý học được biên soạn để cho phép các giảng viên có khả năng hoàn thành một mụ ...
Gray, Giải phẫu học, Cơ sở giải phẫu của Thực hành Lâm sàng 40e

Gray, Giải phẫu học, Cơ sở giải phẫu của Thực hành Lâm sàng 40e

Một cột mốc phổ quát trong y khoa được thiết lập kể từ khi tiến sĩ. Henry Gray và H.V. Carter công bố phiên bản đầu tiên vào năm 1858, Giải phẫu học Người của Gra ...
Gray Giải phẫu học dành cho Sinh viên Y khoa 2e

Gray Giải phẫu học dành cho Sinh viên Y khoa 2e

Sẽ không cần quá nhiều thời gian để sinh viên Y khoa trên toàn thế giới nhận ra một điều hiển nhiên rằng không có cuốn sách nào có thể lấn lướt Gray's Anatomy for ...
GRAY Giáo trình Giải phẫu học Dành cho Sinh viên 3e

GRAY Giáo trình Giải phẫu học Dành cho Sinh viên 3e

Không có cuốn sách giáo trình về Giải phẫu học nào dành cho sinh viên tốt hơn Gray Giải phẫu học Dành cho Sinh viên ! Nay với ấn bản thứ 3 mới nhất, cuốn giáo tr ...
Tortora, Các nguyên lý Giải phẫu và Sinh lý học Người 14e

Tortora, Các nguyên lý Giải phẫu và Sinh lý học Người 14e

Ấn bản mới của cuốn giáo trình toàn diện về Giải phẫu và Sinh lý người của Tortora tiếp tục thiết lập nên tiêu chuẩn cho thể loại sách giáo trình trong lĩnh vực n ...
Marko Turina Giải phẫu Phẫu thuật của Tim

Marko Turina Giải phẫu Phẫu thuật của Tim

Giải phẫu phẫu thuật của tim cung cấp một bộ sưu tập độc đáo các dữ liệu và tác phẩm minh họa phẫu thuật tim mạch và các quy trình phẫu thuật.  Sách bao quát to ...
Dawson Giải phẫu học và Các Kỹ thuật Mổ căn bản 4e

Dawson Giải phẫu học và Các Kỹ thuật Mổ căn bản 4e

Cuốn sách tham khảo nhanh này sẽ giúp bạn ôn lại một cách nhanh chóng trước khi thực hiện một cuộc mổ hoặc chuẩn bị cho kỳ thi hội đồng lâm sàng. Được mở rộng với ...
Atlas – Giáo trình Giải phẫu Người 6/e

Atlas – Giáo trình Giải phẫu Người 6/e

Phiên bản mới của giáo trình và Atlas giải phẫu lai nổi tiếng này sẽ mô tả cơ thể người một cách tuyệt vời, do đó bạn có thể xác định các cấu trúc giải phẫu với s ...
Giải phẫu và Sinh lý học: Sự thống nhất giữa hình dạng và chức năng 8/e

Giải phẫu và Sinh lý học: Sự thống nhất giữa hình dạng và chức năng 8/e

Làm chủ câu chuyện về Giải phẫu và Sinh lý học với Salatin Giải phẫu và Sinh lý học: Sự thống nhất về hình dạng và chức năng! Chương trình A & P của Saladin g ...
1 2 3 4 30 / 32 Bài
error: