Nhóm: Anatomy

1 2 3 4 10 / 32 Bài
Giải phẫu học & Sinh lý học Trực quan 3/e

Giải phẫu học & Sinh lý học Trực quan 3/e

For courses in Two-Semester A&P. Using Art Effectively with the Most Visual Approach to A&P Visual Anatomy & Physiology combines a one-of-a-kind ...
Moore Giải phẫu học Lâm sàng căn bản 4e

Moore Giải phẫu học Lâm sàng căn bản 4e

Giải phẫu học lâm sàng căn bản, ấn bản thứ 4 giới thiệu các khái niệm giải phẫu học chủ chốt trong cuốn Giải phẫu học theo định hướng lâm sàng ấn bản thứ 6, tron ...
[Sách dịch tiếng Việt] Giải phẫu siêu âm

[Sách dịch tiếng Việt] Giải phẫu siêu âm

Sách dày 296 trang với đầy đủ hình ảnh minh họa bao gồm: vị trí  đặt đầu dò trên ổ bụng, tương ứng lát cắt gan trên siêu âm, hình ảnh giải thích chi tiết gi ...
Bài giảng giải phẫu học-ĐH Y Hà Nội

Bài giảng giải phẫu học-ĐH Y Hà Nội

Bài giảng Giải phẫu học – Giải phẫu học là một trong những m ôn học cơ bản phục vụ cho Y học lâm sàng, cùng với sinh lý trở thành hai môn căn bản nhất đối v ...
Giải phẫu học trong Chẩn đoán Hình ảnh 2/e

Giải phẫu học trong Chẩn đoán Hình ảnh 2/e

Cuốn sách này là một atlas cơ bản nổi bật của giải phẫu học áp dụng cho chẩn đoán hình ảnh. Nó bao gồm toàn bộ cơ thể người, sử dụng tất cả các phương pháp hình ...
Atlas ảnh chụp giải phẫu người 8e

Atlas ảnh chụp giải phẫu người 8e

Atlas màu ảnh chụp giải phẫu người đem đến những hình  ảnh chụp đầy màu sắc của các  mẫu phẩm giải phẫu tử thi thực tế, với các bản vẽ mô  phỏng đi kèm v ...
Atlas giải phẫu người, Frank H. Netter bản tiếng Việt

Atlas giải phẫu người, Frank H. Netter bản tiếng Việt

Atlas Giải phẫu người (Frank H.Netter) bản tiếng Việt là ấn  bản thứ 5 của bộ sách nổi tiếng Atlas of Human Anatomy (Frank H. Netter). Đây được xem là một t ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người 11e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người 11e

Cuốn sách này được biên soạn cho các khóa học 2 học kỳ về Sinh lý học và giải phẫu học. Đây là tham khảo toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết cho những người ...
Lange&Appleton Ôn thi Giải phẫu học 6e

Lange&Appleton Ôn thi Giải phẫu học 6e

Cuốn sách này cung cấp cho sinh viên y khoa công cụ ôn tập và tự đánh giá tốt nhất về tất cả các chủ đề chính trong giải phẫu học để hoàn thành khóa học giải phẫu ...
Seeley Giải phẫu và Sinh lý học Người 8e

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học Người 8e

Giáo trình này được biên soạn để giúp sinh viên phát triển một sự hiểu biết cơ bản, vững chắc về giải phẫu học và sinh lý học Người mà không cần phải trình bày qu ...
1 2 3 4 10 / 32 Bài
error: